De bezuinigingsplannen van een half miljard euro op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken zijn niet voldoende onderbouwd, stelt de Algemene Rekenkamer in een kritisch rapport.

Het ministerie van Volksgezondheid moet eerst meer en beter onderzoek doen naar de haalbaarheid van de bezuiniging die over twee jaar in moet gaan.

Dat staat in een dinsdag verschenen rapport over de regionale verschillen in het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken van de Algemene Rekenkamer samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het rapport maakt gehakt van de bezuinigingsplannen.

''Wij concluderen dat het ministerie nog onvoldoende onderbouwing en onvoldoende concrete handvatten heeft om de ingeboekte besparing te realiseren'', staat in het rapport.

Nieuw onderzoek

SP en CDA vinden het rapport van de Rekenkamer aanleiding om een nieuw onderzoek naar de geplande bezuinigingen te eisen.

Wat de SP betreft, gaan de bezuinigingen sowieso van tafel. SP-Kamerlid Renske Leijten wil nog voor de zomer een debat over de kwestie. Ze wil dat er op een andere manier geld wordt bespaard in de zorg, door de administratieve rompslomp en ict-verspilling aan te pakken.

Niet stoppen

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) laat in een reactie weten dat de zorgbesparing wel goed is onderbouwd. Het rapport is geen reden om de plannen stop te zetten of nader tegen het licht te houden. Wel neemt hij de aanbeveling over om meer onderzoek te doen naar de zorgvraag.

Mona Keijzer van het CDA vindt het te makkelijk dat Van Rijn de kritiek steeds naast zich neerlegt. ''Het is storend dat hij altijd zegt dat de ander het niet heeft begrepen.'' Ook Leijten hekelt die houding. ''Het laat ook zien dat Van Rijn een kille boekhouder is, die alleen maar zijn bezuiniging wil halen en niet kijkt naar de inhoud.''