Het Europees Parlement in Straatsburg stemt woensdag nog niet over het geplande vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (TTIP).

Dat is dinsdagmiddag door het parlement bekendgemaakt.

De afgevaardigden hebben besloten de stemming uit te stellen, omdat er te veel wijzigingsvoorstellen zijn. De politici zijn nog te verdeeld.

De afgevaardigden hadden met een reeks aanbevelingen willen komen voor de Europese Commissie in Brussel. Die onderhandelt namens de Europese Unie over TTIP. De parlementariërs verwachten dat de commissie rekening houdt met de op- en aanmerkingen, omdat het parlement ook over het uiteindelijke TTIP-akkoord stemt.

Verdeeld

De grootste fractie van christendemocraten en de liberale fractie zien vooral voordelen in TTIP. Het handelsverdrag zou leiden tot economische groei en dus meer banen. En het zou ook goedkopere producten en diensten opleveren door het wegvallen van handelsbelemmeringen.

De linkse partijen in het parlement hebben grote moeite met TTIP. Zij vrezen een aantasting van Europese normen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en sociale bescherming. Een van de belangrijkste pijnpunten is de manier waarop geschillen moeten worden beslecht tussen buitenlandse bedrijven en nationale overheden (ISDS).

In de TTIP-plannen is sprake van een particulier tribunaal, dus buiten de normale rechtspraak om. Critici verwachten ondoorzichtige procedures en miljardenclaims. De sociaaldemocraten vinden dat gewone rechtbanken de klachten moeten afhandelen.