De Tweede Kamer vindt dat Francine Giskes, burgemeester van Texel en oud-D66-Kamerlid, de beste kandidaat is om lid te worden van het college van de Algemene Rekenkamer. 

Dit college bestaat uit drie personen en er is een vacature sinds het vertrek van oud-Rekenkamerpresident Saskia Stuiveling.

Giskes wordt op het voorkeurslijstje van de Kamer gevolgd door PvdA-senator Esther-Mirjam Sent en raadsheer-plaatsvervanger van het Hof Arnhem-Leeuwarden Annemarieke Roelvink-Verhoeff.

Het is nu aan de regering om de voordracht van de Kamer al dan niet over te nemen. Normaal gesproken gebeurt dat. Vervolgens kiest het kabinet uit het nieuwe college van drie leden een nieuwe president. Momenteel zitten er twee leden in het college: oud-GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik en oud-VVD-Kamerlid Arno Visser.

De Algemene Rekenkamer is een van de zogeheten Hoge Colleges van Staat. De Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was.