D66 heeft dinsdag hard uitgehaald naar minister Jet Bussemaker van Onderwijs om haar uitspraak in de Volkskrant van zaterdag. 

In een interview zei ze dat ''het haar stoort dat iedereen altijd maar hogerop wil''. Volgens D66-Kamerlid Paul van Meenen straft zij hiermee ambities van studenten af terwijl ze die zou moeten stimuleren.

Hij noemde haar in het vragenuurtje niet een minister van 'verheffing' die ze zou moeten zijn, maar van 'vervlakking en verkokering'. Ook ergerde hij zich ''kapot'' aan haar bewering dat mbo'ers het slecht doen op het hbo. Dat klopt volgens Van Meenen niet.

Bussemaker zei dat de gewraakte zin uit de context is gehaald. Uit het hele interview blijkt volgens haar dat ze juist wel vindt dat jongeren zich moeten ontwikkelen. Ze vindt het alleen bezwaarlijk dat het beroepsonderwijs wordt ondergewaardeerd. Daarom doet ze meer investeringen in het mbo.

Status

Vwo'er kiezen volgens haar soms alleen voor de universiteit vanwege de status terwijl ze misschien beter een beroepsgerichte opleiding kunnen volgen. Ze wees erop dat het aantal vwo'ers dat naar het hbo gaat de afgelopen jaren is gedaald van 15 naar 11 procent.

Ook VVD en CDA wilden dat Bussemaker afstand zou nemen van haar uitspraken, omdat die op zijn minst verwarring opriepen. De minister weigerde dat.