Het kabinet heeft nog wel enkele kanttekeningen, maar staat al met al positief tegenover het plan van de Europese Commissie om asielzoekers in andere Europese lidstaten te herplaatsen. 

''We gaan er naartoe om het plan te laten slagen'', zei staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag.

Griekenland en Italië worden overstroomd door grote aantallen asielzoekers. Er is sprake van een noodsituatie momenteel, aldus Dijkhoff.

De Europese Commissie wil 40.000 asielzoekers uit deze twee landen verdelen over andere EU-lidstaten. Het zou betekenen dat ons land 2047 vluchtelingen zou moeten opnemen.

Dijkhoff wil de verdeelsleutel nog wel graag aangepast zien. Ook moet de registratie worden verbeterd in beide Zuid-Europese landen. Maar ''het voorstel dat er nu voorligt zou acceptabel zijn''.

En als de verdeelsleutel wordt aangepast, gaat hij er ook niet vanuit dat het dan opeens de helft wordt. ''Ik staar me niet blind op een aantal.''

Systeem verbeteren

Het is volgens de bewindsman noodzakelijk om het huidige asielsysteem te verbeteren. ''Ik denk dat het stom zou zijn als de kans verkeken wordt om het systeem te verbeteren.'' Op dit moment vinden veel ongecontroleerde asielzoekers uit Griekenland en Italië hun weg al naar Nederland.

De staatssecretaris verwacht wel dat het in Brussel een ''pittige discussie'' zal worden. Een aantal landen verzet zich fel tegen het plan, waaronder Hongarije. Als er een meerderheid voor is, kunnen landen zich niet aan het plan onttrekken. ''Er is geen opt out mogelijk.'' Of het plan de eindstreep haalt, durft hij niet te zeggen.

Hij denkt dat de registratie in Italië en Griekenland kan worden verbeterd. ''Ik denk wel dat het kan. Dan moeten we wel helpen en mensen ter beschikking stellen.''