Nederland gaat ongebruikte emissierechten inleveren. Het kabinet hoopt zo een "positieve impuls" te geven aan de onderhandelingen voor een nieuw klimaatakkoord die eind dit jaar in Parijs plaatsvinden.

Dat schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) dinsdag aan de Tweede Kamer. Emissierechten geven ons land het recht om schadelijke broeikasgassen uit te stoten. Vorig jaar maakte Duitsland al bekend dat het zijn overschot aan emissierechten gaat teruggeven.

Mansveld hoopt dat andere EU-landen dit voorbeeld gaan volgen. "Want het is onwenselijk als er veel rechten boven de markt hangen omdat hierover opnieuw discussie kan ontstaan." Omdat ons land minder broeikasgassen uitstoot, kunnen de emissierechten na 2020 van de hand worden gedaan.

Volgens het Kyoto Protocol mocht Nederland in de jaren 2013 tot 2020 in totaal 900 megaton broeikasgassen uitstoten. De schatting is dat aan het eind van die periode nog 10 procent over is. Dat komt omdat huizen, de transportsector en de landbouw minder CO2 dan verwacht uitstoten.

De staatssecretaris vindt dat er de komende jaren te weinig extra's wordt gedaan om de CO2-uitstoot terug te dringen. Ze wil met deze stap het goede voorbeeld geven. De emissierechten die onder het Europese ETS worden verhandeld, vallen hier niet onder.