Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) begrijpt niets van de kritiek van de VVD op zijn plan om Turkse imams voordat zij naar Nederland komen de Nederlandse taal te laten leren.

Dat zegt hij donderdag na afloop van het Kamerdebat tegen NU.nl.

VVD-Kamerlid Malik Azmani noemde het voorstel van Asscher om dit te onderzoeken 'naïef' en 'onzalig'. Volgens de VVD'er faciliteert de minister daarmee mogelijk radicale predikers. 

Met name de samenwerking met Diyanet, een moslimorganisatie die onder de Turkse overheid valt, schoot Azmani in het verkeerde keelgat. "Asscher is minister van Sociale Zaken, niet de minister van Godsdienst", stelde hij.

Asscher maakt gehakt van de kritiek van Azmani. "De VVD is altijd voor inburgering, maar blijkbaar niet voor imams. Goede inburgering lijkt me altijd van belang, ook voor imams", aldus de minister.

"Ik wil graag dat imams als ze naar Nederland komen de Nederlandse taal spreken. En ik wil dat ze de Nederlandse samenleving kennen. Want we hebben normen en waarden die belangrijk zijn om hier je werk te kunnen doen: vrijheid tussen man en vrouw, vrijheid van meningsuiting."

Ook Turkse jongeren zouden hier volgens hem om vragen. "Die hebben ook geen zin in om te luisteren naar een preker die niets begrijpt van hun leefwereld", aldus Asscher.

Via afspraken met Turkije hoopt de minister de cursussen te kunnen organiseren. Nederland zal volgens hem daarbij een bijdrage kunnen leveren door via een website lesmateriaal aan te bieden.

Inburgering

Hij wijst er op dat in principe iedereen inburgeringsplichtig is, maar dat deze regels niet gelden voor mensen uit Turkije. Volgens hem is het echter in het belang van de Turkse imams zelf om toch mee te werken aan hun inburgering.

In reactie op Azmani stelde Asscher tijdens het debat dat het niet de bedoeling is dat de Nederlandse overheid op deze manier imams naar Nederland haalt.

De VVD'er laat aan NU.nl echter weten dat Asscher het oorspronkelijke plan in zijn ogen al in de prullenbak heeft gegooid. 

"De minister heeft gas teruggenomen. Hij gaat niet betalen, hij gaat geen imams naar hier halen. Het is alleen nog een aanbod om informatie aan te leveren, zoals dat nu ook al gebeurt via bijvoorbeeld ambassades", aldus Azmani.

Ook heeft Asscher volgens hem afstand genomen van het voorstel om de cursussen via Diyanet te gaan organiseren.

Islam Konferenz

De minister laat verder weten dat hij wil bekijken of er in Nederland een conferentie kan worden georganiseerd met religieuze en niet-religieuze organisaties naar model van de Duitse Islam Konferenz.

In het najaar organiseerde Asscher al een vergelijkbare conferentie in de Ridderzaal en wil daar een vervolg aan geven.

"Ik vind het van belang om organisaties uit te dagen verantwoordelijkheid te nemen, naar buiten te komen, Nederlandse waarden uit te dragen", aldus Asscher. 

"Een jaarlijks iets zoals in Duitsland vind ik minder geschikt, ik voel er meer voor om iets meteen te organiseren zodra er spanningen zijn."