Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) gaat kijken of een inzameldag haalbaar is waarop mensen eenmalig ongestraft hun illegale vuurwerk kunnen inleveren. 

Hij heeft dat donderdag toegezegd in een debat over vuurwerk in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Peter Oskam (CDA) bepleit zo'n amnestieregeling voor spijtoptanten met zwaar vuurwerk, zoals die er ook zijn geweest voor vuurwapens. Zo'n inleveractie zou kunnen helpen overlast en letsel te verminderen. Wie daarna nog wordt gepakt, krijgt straf.

Minister Van der Steur zei wel dat er praktische problemen zijn. Zo gelden er ook voor de politie strenge regels voor de veilige opslag van vuurwerk. Daar hangt volgens Van der Steur ook een behoorlijk prijskaartje aan.

De politie neemt geregeld vuurwerk in beslag. Maar volgens Van der Steur wordt het moeilijk als mensen in het hele land tegelijk vuurwerk inleveren. Twee jaar geleden is er al een keer onderzoek gedaan naar de mogelijkheid. Van der Steur heeft nu beloofd ''voor de jaarwisseling'' nog een keer te kijken of een inleveractie haalbaar is.

Romeinse kaarsen

Tijdens het debat kwam ook het nieuwe verbod op babypijltjes en Romeinse kaarsen ter sprake. Die veroorzaken door verkeerd gebruik nogal wat oogletsel en mogen voor de komende jaarwisseling niet meer worden verkocht.

De VVD vreest dat het verbieden van steeds meer licht vuurwerk uiteindelijk kan leiden tot een totaalverbod voor consumentenvuurwerk. Verantwoordelijk staatssecretaris Wilma Mansveld verzekerde echter dat hier geen sprake van is. ''Ik ben niet van zins om volgend jaar weer te kijken wat er verboden kan worden'', aldus Mansveld.