Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) behoudt de steun van D66, ChristenUnie en SGP om de problemen rond de uitbetalingen van de persoongebonden budgetten op te lossen.
 

De drie oppositiepartijen steunden donderdagavond de ingediende de motie van wantrouwen van SP, CDA en GroenLinks niet. PVV, VNL en 50plus deden dat wel.

Met het vertrouwen van de drie oppositiepartijen, die het kabinet geregeld te hulp is geschoten, behoudt Van Rijn de steun van de Kamer en overleeft daarmee het zesde pgb-debat.

Een opgeluchte Van Rijn toonde zich dankbaar en gemotiveerd om de problemen rond betalingen zo snel mogelijk op te lossen.

"Ik stel het op prijs dat een meerderheid van de Kamer mij de gelegenheid biedt de problemen op te lossen", zei Van Rijn. "Ik ben zeer gemotiveerd om de problemen rond de betalingen, die ongelooflijk veel pijn hebben gedaan, zo snel mogelijk op te lossen."

Rooskleurig

SP, PVV CDA en GroenLinks hebben er geen fiducie in dat Van Rijn de juiste man is om structuur in de pgb-chaos te brengen.

Volgens de partijen heeft Van Rijn grote fouten gemaakt en de problemen met de uitbetalingen van de pgb's 'te rooskleurig' gepresenteerd. Ze nemen het Van Rijn kwalijk de Kamer niet eerder geïnformeerd te hebben over de problemen.

"Hij voorkwam de problemen niet, ontkende de problemen en kwam met cijfers die niet bleken te kloppen'', aldus Renske Leijten (SP).

D66, ChristenUnie en SGP blijven Van Rijn steunen, al was dat 'een dubbeltje op zijn kantje', zei D66'er Pia Dijkstra. Maar met een 'politieke afrekening' schiet de pgb'er niets op, aldus Dijkstra.

Kees van der Staaij (SGP) zei dat het 'pgb-schip' in zwaar weer verkeert, maar dat het niet helpt de 'kapitein weg te sturen'.

Ook ChristenUnie blijft zich zorgen maken, maar zag 'een andere houding' bij Van Rijn die erkende dat de invoering niet goed is verlopen.

Van Rijn wilde zich niet vastpinnen aan een datum waarop de problemen opgelost moeten zijn. Voor een deel zal dat dit jaar zijn en verder zo snel als mogelijk, zei hij na het debat.

Geen goed besluit

Eerder in het debat ging Van Rijn nog diep door het stof. Hij erkende dat het besluit om het nieuwe uitbetalingssysteem voor de pgb’s per 1 januari 2015 in te voeren 'achteraf geen goed besluit' is geweest. 

De voorzorgsmaatregelen, de zogenoemde 'noodscenario's', zijn niet afdoende gebleken om de uitbetalingsproblemen te voorkomen.

Door de 'onzorgvuldig' ingevoerde hervorming verkeren mensen in onzekerheid over de uitbetaling van hun budgetten en dat doet de staatssecretaris 'pijn'. "Als de nieuwe werkwijze niet goed verloopt, raakt dat mensen heel persoonlijk. Je wil gewoon je geld op tijd hebben", zei Van Rijn. 

Maar om op het laatste moment de plannen om te gooien, zou niet in het belang van de budgethouder zijn, aldus Van Rijn. Bovendien bleek uit alle rapportages dat 1 januari een haalbare datum was, stelde Van Rijn. 

Hij wees er wel op dat de invoering van het nieuwe stelsel Kamerbreed werd gesteund. Noodscenarios's zijn in november met de Kamer gedeeld, aldus Van Rijn.

Volgens oppositiepartijen probeert Van Rijn daarmee de schuld van de problemen in de schoenen van de Kamer te schuiven. Bovendien heeft de Kamer niet dezelfde informatiepositie als de staatssecretaris gehad, stelde SP'er Renske Leijten.

Zij wees erop dat er signalen waren dat het fout zou lopen en Van Rijn wist dat. Hij heeft nagelaten dit aan de Kamer te melden, aldus Leijten. Volgens het CDA heeft de Kamer niet eens de kans gekregen zelf een afweging te maken om door te gaan. Ook PVV, D66 en GroenLinks vinden dat de staatssecretaris niet alle informatie met de Kamer deelde.

De suggestie dat Van Rijn de Kamer onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd wierp de staatssecretaris verre van zich. Alle rapporten zijn naar de Kamer gestuurd, benadrukte hij.

Omvang uitbetalingen

De Tweede Kamer debatteerde voor de zesde maal met Van Rijn over de pgb-problemen. De Kamer, inclusief de VVD en PvdA, wilde opheldering over de hoeveel pgb'ers die nog wachten op hun geld.

Van Rijn stelde eerder dat uit een steekproef bleek dat 95 procent van de correct ingediende declaraties voor het persoonsgebonden budget (pgb) binnen tien dagen worden uitbetaald.

Maar de groep pgb'ers van wie de declaraties niet betaalbaar zijn gesteld, is niet onderzocht zeiden de onderzoekers vorige week in een hoorzitting. Cijfers over het aantal incorrect ingediende declaraties zijn er dus niet, concludeerde de Kamer.

Volgens Van Rijn kan er alleen onderzoek worden gedaan naar declaraties die bij de SVB binnenkomen. Hoe groot de groep pgb'ers is wiens declaratie niet bij de SVB binnenkomt, kon Van Rijn niet zeggen.

De ChristenUnie concludeerde dat "niemand zicht heeft op die groep". "Als we niet weten hoe groot die groep is, hoe gaan we het probleem dan oplossen?" aldus Kamerlid Dik-Faber.

Van Rijn was het met de ChristenUnie eens dat er meer duidelijkheid moet komen over de omvang van die groep en zei ermee aan de slag te gaan.

Sinds 1 januari is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor de uitbetaling van de pgb's, waarmee mensen zelf hun zorg kunnen inkopen. 

Sindsdien regent het klachten van zorgverleners die niet of te laat hun geld krijgen. Zij komen weken, soms wel maanden, zonder inkomen te zitten.