De Eerste Kamer heeft dinsdag op zijn laatste dag in de huidige samenstelling unaniem ingestemd met een nieuwe aanpak van uitbuiting en onderbetaling van arbeiders.

De wet aanpak schijnconstructies van minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg begin maart ook al de unanieme steun van de Tweede Kamer.

Asschers wet moet niet alleen uitbuiting en onderbetaling van vaak arbeiders uit Midden- en Oost-Europa tegengaan, maar ook oneerlijke concurrentie in Nederland verminderen. Nu zijn fatsoenlijke werkgevers, en hun werknemers, vaak nog de dupe van anderen die hun (buitenlandse) werknemers onderbetalen.

De wet gaat grotendeels op 1 juli in en biedt werknemers de mogelijkheid het salaris op te eisen waar ze recht op hebben. Niet alleen de directe werkgever, ook de opdrachtgever van grote klussen, wordt verantwoordelijk voor het betalen van het minimum- of cao-loon en kan aansprakelijk worden gesteld als hij in gebreke blijft.