De VVD is allerminst tevreden over het voorstel van minister Jet Bussemaker (Onderwijs) om de regeldruk in het hoger onderwijs aan te pakken.

Dat laat VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg weten aan NU.nl.

"Dit is een feest voor bestuurders, niet voor studenten", aldus Duisenberg.

Bussemaker wil dat scholen zich concentreren op de kwaliteit van hun onderwijs en niet op de verantwoording. Die verantwoordingsdruk is volgens haar zo hoog dat het de verbetering van de onderwijskwaliteit onder druk zet.

"De afgelopen jaren bestond de neiging om controle op controle te stapelen. Het idee was dat sturing van buiten voor beter onderwijs zou zorgen. Dat is niet zo", zegt Bussemaker er dinsdag over in Trouw.

Ze wil dan ook dat het papierwerk wordt gehalveerd, onder meer door de accreditatietermijn van zes jaar om te zetten in accreditatie voor onbepaalde tijd. Dat studenten een hoofdstuk mogen schrijven in de opleidingsevaluatie noemt Duisenberg "een fooi".

Te wankel

"Het stelsel is nog te wankel. Examencommissies functioneren nog niet en onlangs zijn diverse studies geesteswetenschappen als onvoldoende beoordeeld, terwijl de instelling wel geaccrediteerd was", aldus de VVD'er.

Ook wordt in het plan van Bussemaker het beroepenveld "buitenspel gezet", vindt hij. Duisenberg vindt dan ook dat de discussie verkeerd wordt gevoerd. "Eerst moet de kwaliteit honderd procent op orde zijn, daarna kun je de teugels voor de verantwoording laten vieren", stelt hij.

Coalitiegenoot PvdA is wel tevreden met het voorstel, maar hamert er wel op dat docenten en studenten meer te vertellen moeten krijgen "door opleidingscommissies meer tanden te geven", zo laat PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis weten.

Studentenorganisatie ISO is dit met de PvdA eens. "Wanneer de teugels van extern toezicht worden losgelaten, moeten interne medezeggenschappers meer tanden krijgen om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is'', aldus bestuurslid Rosanne Broekhuizen van het ISO.

LSVb

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) keurt de plannen van Bussemaker om de onderwijsinstellingen vooral zelf hun beoordeling te laten doen af.

"De student betaalt steeds meer voor zijn opleiding, en moet er dan ook vanuit kunnen gaan dat deze van goede kwaliteit is. Instellingsaccreditatie kan dit niet garanderen", aldus LSVb-voorzitter Tom Hoven.

Hogescholen

Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vindt het terugbrengen van de administratieve lastendruk bij accreditaties in het hoger onderwijs positief. "De tijd die daardoor vrijkomt, vooral van docenten, kan effectief worden besteed aan het onderwijs." 

Ook de keuze om de opleidingsaccreditatie voorlopig als kern van het accreditatiestelsel te handhaven heeft de steun van de vereniging. ''De Vereniging Hogescholen heeft de minister onlangs geadviseerd over het huidige accreditatiestelsel. Samengevat luidde het advies dat het huidige accreditatiestelsel in het hoger onderwijs krachtig is en de kwaliteit waarborgt van het Nederlands hoger onderwijs."