Opleidingen in het hoger onderwijs moeten af van overbodige administratieve rompslomp. De nadruk moet meer komen te liggen op verbetering van het onderwijs in plaats van op de verantwoording over dat onderwijs.

Dat schrijft minister Jet Bussemaker van Onderwijs dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Bussemaker is de druk om verantwoording af te leggen in het huidige stelsel zo hoog, dat "het veel belangrijkere proces van verbetering onder druk staat". 

In de plannen van de minister staat onder meer dat papierwerk kan worden gehalveerd en dat studenten een eigen hoofdstuk mogen schrijven in de opleidingsevaluatie.

Ook verliezen opleidingen niet, zoals nu wel, na zes jaar automatisch de accreditatie om deze vervolgens opnieuw te moeten verkrijgen. De accreditatie gaat voortaan gelden voor onbepaalde tijd, waarbij er na zes jaar wordt gekeken of er redenen zijn om die in te trekken.

Controle

"De afgelopen jaren bestond de neiging om controle op controle te stapelen. Het idee was dat sturing van buiten voor beter onderwijs zou zorgen. Dat is niet zo", zegt Bussemaker er over in Trouw.

"Ik ben geschrokken van verhalen van docenten die steeds meer tijd kwijt zijn aan bureaucratie; het leidt af van het lesgeven. Er zijn opleidingen die een registratie hebben van 1.100 pagina’s of tachtig ordners aanleveren als bewijs dat zij doen wat ze moeten doen. Dat moet je niet willen."

Gematigd positief

De VVD reageert gematigd positief op het plan van de minister. De VVD is altijd voor het verminderen van regeldruk, stelt de partij, "maar wat we zien is dat de kwaliteit van bijvoorbeeld examencommissies maar ook opleidingen zelf nog altijd niet in orde is".

VSNU

De plannen van Bussemaker vallen in goede aarde bij de vereniging van universiteiten VSNU. De vereniging is blij dat de minister inziet dat er te veel administratieve rompslomp is. 

Een proefproject waarbij een klein aantal instellingen in 2017 en 2018 eigen opleidingen accrediteert, is volgens de VSNU ''een belangrijke stap in de goede richting''.

LSVb

Studentenvakbond LSVb vindt het geen goed plan om universiteiten en hogescholen hun opleidingen zelf te laten beoordelen. Volgens de LSVb moet de pilot zich juist richten op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.

Daarbij hoort een beoordeling van de opleidingen door een onafhankelijke instantie, vindt de LSVb.

Opleidingen worden nu beoordeeld door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). ''De student betaalt steeds meer voor zijn opleiding en moet er dan ook van uit kunnen gaan dat deze van goede kwaliteit is. Accreditatie door de instelling zelf kan dit niet garanderen", zegt LSVb-voorzitter Tom Hoven.

ISO

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt dat wanneer het toezicht van buitenaf minder wordt, het interne toezicht versterkt moet worden.

"Wanneer de teugels van extern toezicht worden losgelaten, moeten interne medezeggenschappers meer tanden krijgen om in te kunnen grijpen wanneer dat nodig is", aldus bestuurslid Rosanne Broekhuizen van het ISO.

Het ISO is wel voorstander van de pilot die Bussemaker wil. "De overheid draagt nog steeds een verantwoordelijkheid voor het afgeven van een kwaliteitsgarantie, zeker nu door invoering van het leenstelsel een grotere investering van studenten wordt verwacht." 

"De pilot moet uitwijzen of het nieuwe accreditatiestelsel nog in deze behoefte voorziet", aldus Broekhuizen.