PvdA-leider Diederik Samsom heeft zondag deelname van zijn partij aan een kabinet met de VVD nog eens verdedigd tegenover de leden.

Hij zei oog te hebben voor de onrust die gepaard gaat met het verbouwen van onder meer de arbeidsmarkt en de zorg, maar voegde eraan toe dat het hard nodig is.

In de laatste peiling van Maurice de Hond zakte de PvdA weer dieper weg. Met een verlies van twee zetels komen de sociaaldemocraten uit op negen zetels, een absoluut dieptepunt. Bij de laatste verkiezingen haalde de PvdA nog 38 Kamerzetels binnen.

''We hadden de comfortabele zijlijn kunnen verkiezen", zei Samsom op een PvdA-ledenraad in Utrecht. ''En dan roepen dat het allemaal een schande is. De makkelijke route. We deden dat niet. Wij kozen voor de andere route."

Dat is volgens de PvdA-leider nodig om de verworvenheden van de verzorgingsstaat te behouden.

Belastingstelsel

Samsom benadrukte ook nog eens dat zijn partij bij de komende herziening van het belastingstelsel grotere vermogens zwaarder wil belasten. Kleinere spaarders gaan minder betalen. Hij zei ''getergd" te zijn om dat voor elkaar te krijgen. Coalitiegenoot VVD voelt hier niets voor.

Samsom wil de belastingherziening ook gebruiken om een impuls te geven aan het beroepsonderwijs. Werkgevers die stageplekken hebben en ouder personeel vrijmaken om jonge krachten op te leiden, kunnen wat hem betreft rekenen op lastenverlichting.

Vooral het middelbaar beroepsonderwijs moet goed zijn best doen om vakmensen te blijven opleiden waar werkgevers op zitten te wachten.