VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra heeft in een speech op het VVD-congres in Arnhem uitgehaald naar linkse politici. Die zijn volgens hem onnodig bang voor veranderingen en voor vooruitgang.

Zijlstra ziet bij linkse politici "een soort van achteruitgangspessimisme''. "Ze zijn bang voor veranderingen, ze sidderen voor de toekomst", zei hij.

Volgens hem is de robot het nieuwe schrikbeeld voor 'links'. "Linkse politici zijn er net zo bang voor als ze vroeger waren voor de stoommachine of de computer. En ja, er verdwijnen banen door nieuwe technologieën. Maar ze zorgen voor veel meer nieuwe banen en vaak ook betere banen."

Zijlstra waarschuwde ook het kabinet, dat werkt aan nieuwe plannen voor zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel): "Wij zien zzp'ers niet als een probleem."

Oplossing

"Laten we eerlijk zijn, we moeten niet vaste contracten aantrekkelijker maken door het zzp-schap onaantrekkelijk te maken", aldus Zijlstra. "De VVD-fractie gaat niet meewerken aan verplichte arbeidsongeschiktheidsregelingen. Zzp'ers zijn niet het probleem, ze zijn de oplossing."

"Het is nu 2015 en de kabinetten Rutte 1 en 2 hebben heel veel hervormingen doorgevoerd en Nederland sterker gemaakt. Maar het kan nog beter. Links wil graag alles bij het oude houden, wil proberen vast te houden aan zogenaamde verworven rechten. Met de kop in het zand en de rug naar de toekomst proberen ze Nederland te veranderen in één groot Maagdenhuis! Nou, dat wil ik niet!"

Geitenfokvereniging

VVD'er Arno Brok zei op het congres dat de partij meer intern debat nodig heeft. Brok is behalve burgemeester van Dordrecht ook voorzitter van een partijcommissie die zich buigt over de toekomst en de partijstructuur van de VVD.

"We zijn geen beleggingsclub en geen geitenfokvereniging. We zijn een politieke partij en dan moet je elkaar de nieren proeven en elkaar opzoeken", zei Brok. Volgens hem moet de "oude hiërarchische structuur" van de partij veranderen.

"We zijn een A-merk, we zijn de grootste partij van het land. Noblesse oblige, laten we hierin voorop lopen." Op het congres was 86 procent van de deelnemers het eens met de stelling dat de partijorganisatie van de VVD verouderd is en gewijzigd moet worden.

Brok wees erop dat 40 procent van de VVD-afdelingen in het land minder dan vijftig leden heeft. Wat hem betreft moeten kleine afdelingen opgaan in grotere. De commissie van Brok zal binnenkort een advies uitbrengen aan het hoofdbestuur van de VVD.