Het kabinet ''intensiveert waar nodig'' de diplomatieke gesprekken met landen die geld aan islamitische instellingen in Nederland schenken. De regering wil daarmee meer helderheid krijgen over deze financiële stromen.

 Dat staat in een brief van minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) en zijn collega Stef Blok (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer.

Kamerleden hadden vragen gesteld naar aanleiding van de bouw van een moskee in Gouda. Volgens de brief van het kabinet wordt ook met onder meer gemeenten besproken hoe die van hun lokale gemeenschappen duidelijkheid kunnen krijgen over geldstromen uit het buitenland.

Als een moskee als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is geregistreerd, moet ze vanaf volgend jaar haar jaarrekening, uitgaven- en inkomstenbalans en bijbehorende toelichting online publiceren, benadrukken de ministers verder.

De meeste moskeeën in Nederland organiseren zich in de vorm van een stichting of vereniging, net als veel kerken en andere religieuze instellingen. Religieuze instellingen met ANBI-status zijn tot 1 januari 2016 nog vrijgesteld van de verplichting om de financiële administratie en jaarverslagen openbaar te maken.