Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en met de werkgeversorganisaties en vakbonden proberen pesten op de werkvloer verder terug te dringen. 

Hij zei dat donderdag in een debat in de Tweede Kamer.

Asscher kondigde vorig jaar al aan meer aandacht aan het probleem van pesten op de werkvloer te zullen besteden. Maandag trapt hij een landelijke campagne af. Die moet ertoe leiden dat het aantal van 500.000 mensen dat gepest wordt op de werkvloer, snel kleiner wordt.

PvdA, CDA en D66 wilden meer actie van de minister. Ze willen dat de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG) ook openstaat voor bijvoorbeeld rijksambtenaren. Op dit moment zijn 253 gemeenten en gemeentelijke instanties aangesloten bij de LKOG, die in 2007 is opgericht.