Burgemeester Hans Gerritsen (PvdA) van Haaksbergen is woensdagavond afgetreden. Na een schorsing erkende de burgemeester dat de gemeenteraad nog onvoldoende vertrouwen in hem heeft na de gang van zaken na het monstertruckdrama. 

"Vertrouwen van de raad is cruciaal voor een burgemeester'', aldus de aangeslagen Gerritsen. Hij verliet direct na zijn verklaring met gebogen hoofd de raadszaal.

Alle raadsfracties adviseerden de burgemeester woensdagavond zich op zijn positie te beraden. Zij raadden hem aan de eer aan zichzelf te houden en af te treden. Gerritsen zelf was dat voor de vergadering niet van plan.

''Het was een eer om burgemeester van Haaksbergen te zijn. Ik heb hier een mooie en dynamische tijd gehad, maar er zijn helaas ook vreselijke dingen gebeurd. Ik wens slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk met de monstertruck kracht en sterkte toe. Ik draag wat er is gebeurd in mezelf mee'', verklaarde Gerritsen.

De raadsvergadering is na het aftreden van de burgemeester beëindigd.

Video: Burgemeester Haaksbergen maakt aftreden bekend

Fatale ongeluk

De raadsvergadering ging over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over het fatale ongeluk tijdens het monstertruckevenement in september 2014. Daarbij kwamen drie mensen om het leven en raakten er 28 gewond. 

De zes fracties in Haaksbergen hebben Gerritsen onder meer ongeïnteresseerdheid, gebrek aan zelfreflectie, onvoldoende schuldbesef en gebrek aan betrokkenheid verweten.

Zij nemen hem erg kwalijk dat hij op alle kritiek rond de verleende vergunning voor het monstertruckevenement uitsluitend formeel reageert. Ze vinden ook dat Gerritsen veel eerder uit de grond van zijn hart excuses had moeten maken voor wat er is gebeurd.

Excuses

Voorafgaand aan de vergadering had Gerritsen zijn excuses gemaakt. De OVV heeft scherpe kritiek op de achteloze wijze hoe er met evenementenvergunningen in Haaksbergen werd omgesprongen.

''Die kritiek is hard maar terecht. Ik erken dat'', aldus de afzwaaiende burgemeester. Hij voelt zich echter niet persoonlijk verantwoordelijk. 

Mandaat

De OVV concludeerde dat de vergunning voor het evenement niet afgegeven had mogen worden. Gerritsen stelt echter dat een vergunning niet kan voorkomen dat er een ongeluk gebeurt. Hij wil, zei hij woensdag, van de bestuursrechter weten of de veiligheidseisen in de vergunning voldoende waren.

Dat Gerritsen zelf de afgegeven vergunning niet heeft gezien, is hem niet te verwijten, vindt hij. Vergunningverlening is bij de meeste gemeenten via mandaat geregeld. ''Een bestuurder kan niet elke vergunning nakijken'', zei Gerritsen.