Burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan heeft de gemeenteraad toegezegd dat hij in Den Haag zal blijven proberen toestemming te krijgen voor een proef te mogen met gereguleerde wietteelt in Amsterdam. 

Maar het is volgens hem op dit moment juridisch onmogelijk om alvast met zo'n experiment te beginnen. Dat meldt Van der Laan de gemeenteraad woensdagmiddag.

Een meerderheid van de raad wil dat Amsterdam de wietteelt gaat reguleren. De gemeente zou dan bedrijven aanwijzen die legaal cannabis mogen telen, om zo onder meer de kwaliteit te garanderen en criminaliteit tegen te gaan.

Van der Laan zegde de raad eind 2014 toe de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. De burgervader komt nu tot de conclusie dat het ''op dit moment niet mogelijk is om binnen de kaders van de wet te komen tot een experiment met gereguleerde wietteelt''.

Hij voegt daaraan toe dat ook andere gemeenten die conclusie trekken. ''Het is zonneklaar hoe er vanuit de Rijksoverheid over het onderwerp wordt gedacht. De minister van Veiligheid en Justitie is, evenals zijn voorganger, mordicus tegen.''

Cannabis social club

De enige weg die Van der Laan op dit moment ziet, is het lobbyen in Den Haag voor het toestaan van een tijdelijk experiment met gereguleerde wietteelt, via een zogenoemde cannabis social club in een voormalige coffeeshop in de stad.

Hij wil daarbij ook expliciet aandacht vragen voor de achterdeurproblematiek, die zich in de huidige gedoogsituatie voordoet. Zo wil hij met minister Ard van der Steur praten over het toestaan van grotere handelsvoorraden in coffeeshops, het gedogen van voorraad op een 'stashplek' buiten de coffeeshop en het gedogen van vervoer tussen die opslagplek en het verkooppunt.

Motie

Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan die ervoor zorgt dat gemeenten geen enkele ruimte krijgen om zelf wiet te kweken voor coffeeshops. Onder meer Heerlen, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven hebben ook ambities zich te mengen in de wietproductie.