De hervorming van de regionale omroepen kost honderdvijftig tot honderdtachtig banen.

Dat staat in een hervormingsplan dat de regionale omroepen hebben aangeboden aan staatssecretaris Sander Dekker.

Ondanks het verlies van mankracht beloven de omroepen goede en betrouwbare journalistiek te bedrijven en aansprekende programma's te blijven maken met extra aandacht voor nieuws en cultuur. 

De dertien regionale omroepen moeten samengaan in één regionaal mediabedrijf. De ingrijpende herstructurering is nodig om de in het regeerakkoord afgesproken 17 miljoen euro te bezuinigen.

De omroepen hebben samen een plan opgesteld om vanuit één bestuur tot een "slagvaardige structuur" te komen, waarin alle energie kan worden gestoken in de kerntaken van de "moderne regionale omroep", zoals het informeren van burgers.

Bestuur

De regionale omroep krijgt in de toekomst één bestuur. Zaken als algemene strategie, financiën en techniek worden omroep-overstijgend georganiseerd in vijf clusters van omroepen. De dertien autonome redacties worden aangestuurd door hun eigen hoofdredacties.

Jack de Vries, voorzitter van stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking, laat weten het plan zo snel mogelijk te willen uitvoeren. ''Om ons vervolgens weer geheel te kunnen richten op waar we voor op aarde zijn: het verzorgen van een goed media-aanbod voor en over de regio.''

Staatssecretaris Dekker is tevreden dat de omroepen meer willen gaan samenwerken. Wel wil hij goed bestuderen of de voorgestelde veranderingen in de organisatiestructuur de beste oplossing is voor de toekomst.