De maatschappelijke onrust over de buitenlandse financiering van islamitische instellingen is inconsequent en zorgt voor een criminalisering van moskeeën.

Dat zegt Yassin Elforkani van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

"Het verbaast mij dat het alleen over moskeeën gaat. Er worden ook kerken en synagogen door buitenlands geld gefinancierd", zegt Elforkani.

Ook jongerenwerker Ibrahim Wijbenga verbaast zich over de selectieve verontwaardiging. "Als we het hebben over omstreden kerkgenootschappen is er geen maatschappelijke onrust. Je zou ook kunnen kijken naar de Scientologykerk of andere geloofsgemeenschappen."

Scheiding kerk en staat

Wijbenga wijst op de "strikte scheiding van kerk en staat". "De overheid gaat niet over financieringsstromen van geloofsgemeenschappen. Mits de openbare orde niet in het geding is mag de overheid van alles vinden, maar niet zijn voorkeur uitspreken."

De afgelopen maanden is een aantal keer onrust ontstaan over de financiering van islamitische instellingen, zoals de Blauwe Moskee in Amsterdam en de Haagse as-Soennah moskee.

In februari ontstond ophef over de bouw van een moskee in Gouda. Tegenstanders en sommige politieke partijen zeiden dat de moskee voor een belangrijk deel gefinancierd werd door extremistische moslimkringen.

Bewoners zaten niet te wachten op het islamitische gebedshuis. Zij waren bang voor overlast. 

Vanwege de toenemende maatschappelijke onrust besloot het bestuur de bouwplannen in de koelkast te stoppen, ondanks dat toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten na onderzoek concludeerde dat de omstreden moskee maar voor een heel klein deel door buitenlandse geldschieters werd gefinancierd, namelijk 0,05 procent. Het geld komt uit twee andere Europese landen, niet uit het Midden-Oosten.

Transparanter

Uit recent onderzoek is echter gebleken dat er geen volledig beeld kan worden gegeven over de aard en omvang van buitenlandse financiering van islamitische instellingen, schreef het ministerie van Veiligheid en Justitie eind maart aan de Kamer.

Gebleken is dat het moeilijk is inzicht te krijgen in de boeken van de instellingen. Volgens onderzoeker Stijn Hoorens moeten de moskeeën en instellingen transparanter zijn.

Na navraag van het CMO bij de instellingen, blijkt dat de instellingen niet door de onderzoekers zijn benaderd. "Moskeeën hebben verantwoording af te leggen aan leden. Zij hebben nooit meegekregen transparant te moeten zijn aan de overheid", aldus de woordvoerder. Waar de lokale overheden om inzicht vragen, wordt dat volgens het CMO geboden.

Het CMO zegde wel toe de moskeeën te stimuleren de jaarverslagen online openbaar te maken. 

Ongeloofwaardig

SP-Kamerlid Sadet Karabulut vindt de stellingname van Wijbenga en Elforkani "ongeloofwaardig". Zij maakt zich zorgen over de rechtstreekse invloed die de Turkse regering heeft op Turkse moskeeën in Nederland.

Uitspraken over de scheiding van kerk en staat  terwijl een buitenlandse mogendheid sturend werkt in de Turks-Nederlandse gemeenschap, zijn volgens de SP'er niet met elkaar te rijmen.

Volgens Elforkani is inmenging niet gewenst, maar is het aan de Turkse gemeenschap om daar een keuze in te maken.

"Zolang het binnen de kaders van de wet blijft, vind ik dat prima", aldus Elforkani.