De bezetters van het Maagdenhuis moeten de schade die ze dit voorjaar aan het gebouw hebben berokkend, zelf vergoeden. De Tweede Kamer heeft daar dinsdag een motie over aangenomen.

Die roept minister Jet Bussemaker op met het bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) om de tafel te gaan zitten en uit te zoeken hoe de kosten op de demonstranten kunnen worden verhaald.

VVD en CDA vrezen dat als de UvA de rekening niet bij de bezetters neerlegt, de universiteit er zelf voor opdraait of de rekening bij Bussemaker komt te liggen en dan met belastinggeld moet worden betaald.

VVD en CDA dienden de motie in met de PVV. Het voorstel kon verder rekenen op de instemming van de ChristenUnie, de SGP en enkele kleinere fracties.

Verzekering

De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat de schade aan het Maagdenhuis en Bungehuis, veroorzaakt door bezetters, claimen bij de verzekering. Dat maakte de UvA dinsdag bekend.

De exacte omvang van de schade wordt op dit moment nog in kaart gebracht. Kort na de bezettingsactie schatte de universiteit de schade op een half miljoen euro.

''De UvA heeft een uitgebreide gevarenverzekering en is voornemens om de gehele schadelast ten gevolge van de bezetting van het Maagdenhuis en Bungehuis als claim in te dienen bij de verzekeraar'', aldus de universiteit.

Aangifte

Het bestuur van de UvA zegt aangifte gedaan te hebben van huisvredebreuk en vernieling. Tegen individuen of groepen is echter geen aangifte gedaan.

Volgens de UvA zouden de kosten van het achterhalen van de veroorzakers aanzienlijk zijn, terwijl de kans op een succesvol verhaal gering is. De universiteit wil niet dat de belastingbetaler opdraait voor de kosten van de bezetting.

Video: ME grijpt in bij bezetting van Maagdenhuis