De Europese Commissie wil 40.000 asielzoekers eerlijker over de Europese Unie verdelen. Nederland zou zo'n 2.000 personen moeten opvangen, die zich nu in Griekenland en Italië bevinden.

Dat is dinsdag in Brussel vernomen, een dag voor de presentatie van een tijdelijk plan van de Europese Commissie.

De commissie wil 40.000 asielzoekers eerlijker over de Europese Unie verdelen. Met de verspreiding hoopt Brussel Italië en Griekenland te ontlasten. De commissie hanteert daarbij een verdeelsleutel.

Aanvankelijk had Nederland 4,35 procent moeten opvangen, en waren er ook quota voor Italië en Griekenland. Maar in het nieuwe voorstel rekent Brussel die twee landen niet meer mee.

Daardoor zijn de quota voor de andere landen groter geworden. Duitsland zal de meeste migranten moeten gaan opvangen. Door eerdere afspraken hoeven de Britten, Ieren en Denen niet mee te doen.

Onlangs stelde de commissie al voor 20.000 erkende vluchtelingen op te nemen die zich nu in kampen buiten de EU bevinden. Voor Nederland zou het gaan om 732 personen (3,66 procent).

Vragen

Het plan om lidstaten te verplichten asielzoekers van andere EU-landen over te nemen, roept nogal wat vragen op bij het kabinet. Dat schrijven ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) dinsdag in een reactie op de plannen aan de Kamer.

Ze gingen hierbij niet in op het aantal of percentage asielzoekers. Over veel onderdelen van de voorstellen zijn de bewindslieden positief.

Het kabinet wil onder meer weten welke procedures gelden tijdens zo'n verplichte herplaatsing, wat een noodsituatie is en wie er voor herplaatsing in aanmerking komen. ''Een helder antwoord op deze vragen is van belang voor de definitieve positiebepaling van het kabinet.''

Regels

Van belang is ook dat landen de Europese regels wat betreft asielzoekers naleven. Gebeurt dit niet, dan dient er "terughoudend" te worden omgegaan met herplaatsing. In noordelijke EU-landen klinkt onder meer kritiek op de wijze waarop Italië asielzoekers registreert.

Een reeks Europese landen waaronder Frankrijk, Spanje en Polen heeft al kritiek geuit op het voorstel van eurocommissarissen Frans Timmermans en Dimitris Avramopoulios.

Volgens Koenders is er voor deze problematiek geen simpele oplossing. ''Dit vraagt om een langdurige aanpak met alle instrumenten waarover we beschikken, in nauwe samenwerking met de betrokken landen zelf. Ook in EU-verband pleit ik voor zo'n solidaire aanpak.''