Nederland gaat per direct vijftig miljoen euro investeren in de Afrikaanse economie. De investering moet er op termijn voor zorgen dat de migrantenstroom van Afrika naar Europa afneemt. 

Dat zegt minister Ploumen van Handel en Ontwikkelingssamenwerking dinsdag in de Volkskrant Ze hoopt dat andere Europese landen het voorbeeld van Nederland zullen volgen. 

Dinsdag vergadert minister Plouwen met haar Europese collega's, waar ze haar plannen ook aan hen voor zal leggen. Ze hoopt dat andere landen ook bereid zijn om meer te investeren in de Noord-Afrikaanse economieën. 

Ploumen erkent dat het probleem niet direct opgelost is met investeringen. Maar de minister vindt de huidige Europese plannen om de migrantenstroom te beperken nog weinig concreet en ziet de investering daarom vooral als een belangrijke signaal voor een structurele oplossing. 

Perspectief

Ploumen vindt het vooral belangrijk dat er perspectief ontstaat voor mensen uit bijvoorbeeld Senegal en Ghana. "We moeten nu alles uit de kast halen om te voorkomen dat jonge Afrikanen morgen in Libië op een gammel bootje stappen", zegt de minister. 

"Wie zijn leven riskeert om naar Europa te komen, die heeft ook lef en ambitie. We moeten nu zorgen dat zo iemand zijn lef en ambitie inzet om een bestaan op te bouwen in eigen land", stelt Ploumen. 

Dutch Growth Fund

De Nederlandse investering in Afrika wordt gedaan vanuit het budget van het Dutch Growth Fund. Daarmee financiert Ploumen ook andere projecten die ontwikkelingssamenwerking koppelen aan handel.

Het is de bedoeling dat lokale ondernemers ondersteund worden met het geld. Ook Nederlandse bedrijven met plannen in de regio kunnen aanspraak maken op geld uit het fonds. Daarbij is het de bedoeling dat samengewerkt wordt met maatschappelijke organisaties die in het gebied actief zijn. 

Dossier Bootmigranten