Het aantal 'boerkadraagsters' in Nederland is zeer beperkt. Volgens Yassin Elkorfani van het Contactorgaan Moslims en Overheid gaat het om niet meer dan 350 vrouwen.

Dat zegt hij desgevraagd naar aanleiding van de kabinetsplannen voor een beperkt verbod op gezichtsbedekkende kleding. Hij benadrukt dat er verschillende cijfers zijn.

Professor Annelies Moors van de Universiteit van Amsterdam schreef in een in 2009 verschenen studie dat de schattingen uiteenlopen van rond de honderd vrouwen die regelmatig een gezichtssluier dragen (de fulltimers) en niet meer dan 400 die het af en toe doen (de parttimers).

Elkorfani kijkt met gemengde gevoelens tegen de weer opgelaaide discussie aan of het dragen van boerka's en nikabs aan banden moet worden gelegd. Aan de ene kant vindt hij het belangrijk dat de vrijheid om ''religieuze uitingen'' te doen, bewaard blijft.

Aansturen

Aan de andere kant kan hij begrijpen dat ''op bepaalde plekken erop aangestuurd wordt'' dat iedereen met open vizier aan de samenleving deelneemt en vrouwen de consequenties ervan ondergaan als hun gedrag met die opvattingen in botsing komt.

Het blijft een ''zeer belangrijke verantwoordelijkheid'' van de staat om de religieuze vrijheid te waarborgen, vindt Elforkani. Hij vraagt zich af: Is dit het begin van een ontwikkeling waarbij ook andere religieuze uitingen niet meer getolereerd worden in Nederland?

Volgens Haagse bronnen komt er waarschijnlijk een verbod op gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, in ziekenhuizen, in het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. Over het 'boerkaverbod' hadden VVD en PvdA in oktober 2012 al afspraken gemaakt in het regeerakkoord.

Boete

Wie zijn gezicht op locaties waar dat verboden is, toch bedekt, kan een boete krijgen van maximaal 405 euro. Het kabinet buigt zich naar verwachting vrijdag nog over het wetsontwerp.

Kamerleden van de oppositie reageerden na het bekend worden van de plannen donderdag meteen negatief: ''Ahhh de symboolpolitieke doos is weer opengetrokken!'', meldt D66-Kamerlid Gerard Schouw op Twitter.