Een brede politieke beweging wil gehoor geven aan de roep van studenten om meer democratie op de universiteiten. VVD, PvdA, SP, CDA en D66 gaan dat donderdag voorstellen in een debat in de Tweede Kamer.

Dat meldt de Volkskrant donderdag.

Studenten moeten volgens de partijen meer zeggenschap krijgen over hun eigen opleiding, over de vakken die worden gegeven, het aantal college-uren en de afstudeerrichtingen.

Ook wordt er gedebatteerd over het centrale bestuur van de universiteiten en hogescholen. D66 wil dat de helft van de leden van de raad van toezicht wordt voorgedragen door studenten en docenten. De PvdA vindt het beter als bestuurders een achtergrond hebben in onderwijs en onderzoek. De SP pleit voor een volledige democratisering, waarbij eens in de vier jaar studenten en personeel nieuwe bestuurders mogen kiezen.

PvdA-minister Jet Bussemaker van Onderwijs benadrukt hierbij dat "de universiteit geen bedrijf is, maar een academische gemeenschap van studenten, docenten en bestuurders". Zij wil zioh daarom beperken tot een adviesrecht voor de opleidingscommissies en bij de benoeming van bestuurders.

Maagdenhuis

De VVD en CDA benadrukken dat de Maagdenhuisbezetting geen aanleiding is voor het debat. "Ik heb een illegale bezetting niet nodig om door te gaan met het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs", aldus VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg tegen de krant. "Er is daar alleen heel veel schade aangericht, ook aan het imago van de Universiteit van Amsterdam."