Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft woensdag voor het eerst een persoonlijke ontmoeting met paus Franciscus gehad. 

De bewindsvrouw was in Rome voor een conferentie over de relatie tussen klimaatverandering en economie, die in het Vaticaan plaatsvond.

''Hij was heel hartelijk en betrokken. We hebben maar kort gesproken, maar dat was wel een inhoudelijk gesprek over wat de rol van de kerk, de overheid en het bedrijfsleven zou moeten zijn in de armoedebestrijding als gevolg van klimaatverandering," zegt de minister. 

"Dat er vanuit het Vaticaan interesse bestaat voor het onderwerp, wist ik al. Maar het persoonlijke leiderschap van de paus speelt daar zeker een belangrijke rol bij'', aldus Ploumen, nadat ze in een privé-audiëntie was ontvangen door de paus.

De minister verwacht daarom ook veel van de komende encycliek over klimaatverandering die Franciscus binnenkort publiceert.

''Ik hoop dat hij daarin een dringende oproep doet aan overheden en bedrijfsleven om samen actie te ondernemen om het probleem aan te pakken. De paus kan, vanwege zijn unieke positie, veel verschillende partijen bereiken. Hij kan traditionele scheidslijnen helpen doorbreken. Ook andere religieuze leiders kunnen dat, zoals ook al gebeurde in de wereldwijde samenwerking met Unicef voor de toegang tot schoon water.''

Bedrijfsleven

Tijdens de conferentie in het Vaticaan benadrukte Ploumen het belang van samenwerking tussen de publieke en private sector: ''Nederland loopt daarin voorop. Zo investeren we samen met bedrijven in het grootste windmolenpark van Afrika. Dat is goed voor het klimaat, maar ook voor investeerders.”

Dat zien ook steeds meer andere partijen, zegt Ploumen, die daar echt een kentering ziet. ''Het besef dat het bedrijfsleven een actieve rol kan en moet spelen, bestond tien jaar geleden nog niet.''