De druk op de natuur en wilde dieren blijft onverminderd hoog. Dat valt op te maken uit het rapport 'Staat van de natuur in de Europese Unie', dat woensdag is gepubliceerd.

De intensieve landbouw trekt een zware wissel op de leefgebieden van veel diersoorten.

De invloed van de landbouw op gras-, duin- en watergebieden pakt in sommige gebieden slecht uit voor de biodiversiteit, die dan ook nog altijd afneemt. Wel beschouwen de onderzoekers van het Europese Milieuagentschap ongeveer de helft van de vogelsoorten in de EU als ‘veilig’, wat inhoudt dat ze niet met uitsterven worden bedreigd.

Met veel vogelsoorten waarvoor beschermde gebieden zijn ingesteld, gaat het erg goed. Maar andere soorten zien hun populatie afnemen. Van alle vogelsoorten geldt 17 procent als bedreigd. Nog eens 15 procent staat zwaar onder druk.