De Algemene Rekenkamer gaat ''zeer binnenkort'' een onderzoek uitvoeren naar de problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met het nieuwe systeem voor het persoongsgebonden budget (pgb). 

Scheidend Rekenkamer-president Saskia Stuiveling zei dat woensdag in de Tweede Kamer.

Volgens de Rekenkamer is de invoering van het nieuwe pgb-systeem ''niet zorgvuldig verlopen''. De politieke besluiten erover zijn ''laat'' genomen. Eén en ander was ook ''niet goed voorbereid''. Daardoor werden gegevens laat bij de Sociale Verzekeringsbank aangeleverd en was de verwerking onvoldoende snel. De ministeries van Volksgezondheid en van Sociale Zaken hebben hun rol ''niet goed ingevuld''.

In een toelichting in de Kamer zei Stuiveling dat van de SVB niet verwacht mag worden dat zij de problemen bij de toeleveranciers van gegevens (gemeenten en zorgverzekeraars) oplossen.

Behalve het ministerie van Volksgezondheid sprak ze ook heel nadrukkelijk het ministerie van Sociale Zaken aan, dat verantwoordelijk is voor de SVB. ''Niemand wilde dit zo. Het komt er nu op aan dat cliënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben en zorgverleners hun geld. Dat is een gezamenlijk gedeeld belang.''

Uitbetaling

Sinds 1 januari regelt de Sociale Verzekeringsbank de uitbetaling van het pgb, waarmee mensen zelf hun zorg regelen. Sindsdien regent het klachten van zorgverleners die niet of te laat hun geld krijgen.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) kwam hierdoor telkens onder vuur te liggen, ook woensdagavond is er weer een Kamerdebat over de kwestie. Volgens Van Rijn is het ''lek boven water'', al is er nog wel werk aan de winkel.