De Algemene Rekenkamer heeft harde kritiek op de uitvoering van het kabinetsbeleid. De invoering van het nieuwe systeem rond het persoonsgebonden budget (pgb) is bijvoorbeeld ''niet zorgvuldig verlopen''. 

Ook bij Defensie en bij de Belastingdienst liggen forse problemen bij de uitvoering van de kabinetsplannen.

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat de Rekenkamer heeft uitgevoerd naar de manier waarop het kabinet vorig jaar ons belastinggeld heeft besteed.

''Het kabinet is niet klaar: tijd voor uitvoering'', zegt Rekenkamerpresident Saskia Stuiveling in haar laatste optreden in die functie, voor ze op 1 juni met pensioen gaat. Het rapport wordt woensdag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Hervormingen

Stuiveling en haar medecollegeleden sporen het kabinet aan nu echt werk te maken van de uitvoering van hervormingen en andere besluiten.

''Uit het Verantwoordingsonderzoek blijkt dat op veel plaatsen binnen de Rijksoverheid sprake is van fricties tussen politieke ambities aan de ene kant en beschikbare tijd, mensen en middelen aan de andere kant", schrijft de Rekenkamer.

Over het pgb concludeert de Rekenkamer dat de besluiten erover ''laat'' zijn genomen. Eén en ander was ook ''niet goed voorbereid''. Daardoor werden gegevens laat bij de Sociale Verzekeringsbank aangeleverd en was de verwerking onvoldoende snel. De ministeries van Volksgezondheid en van Sociale Zaken hebben hun rol ''niet goed ingevuld''.

Video: Dijsselbloem: 'bezuinigingen pgb waren nodig'

Belastingdienst

Ook elders zijn er flinke problemen. Zo kan de Belastingdienst alle veranderingen bijna niet aan door verouderde computertechnologie.

De fiscus werkt met 1200 verschillende systemen, waarbij een veelgebruikte applicatie 37 jaar oud is.

Defensie

Ook bij Defensie spelen problemen. Het lukt de krijgsmacht niet om - naast de inzet voor buitenlandse missies - genoeg materieel over te houden om te oefenen.

Defensie is nog altijd geen geoliede machine, maar de bedrijfsvoering hapert. Ook zijn er problemen met de ICT en is er bij diverse onderdelen een tekort aan personeel.

Defensie trekt "een niet vol te houden wissel op zichzelf'', constateert de Algemene Rekenkamer. Minister Jeanine Hennis van Defensie wil te veel tegelijk. Ze moet orde op zaken stellen zodat de huidige ambities voor de krijgsmacht kunnen worden gerealiseerd en daarbij scherper prioriteiten stellen, adviseert de rekenkamer.

Door een tekort aan reserveonderdelen staan veel voertuigen stil. Onderdelen daarvan worden gebruikt om andere voertuigen aan de praat te houden.

De Rekenkamer constateert wel dat de uitgaven en inkomsten van de rijksoverheid rechtmatig waren. De fouten en onzekerheden bleven ruim binnen de toegestane marge.

Video: Politici meer betrokken bij uitvoering

Oppositie

Oppositiepartijen als D66 en GroenLinks zijn het eens met de kritiek van de Algemene Rekenkamer. D66-Kamerlid Wouter Koolmees leest in de rapporten een hard oordeel over de rol van het kabinet bij de uitvoering door de Sociale Verzekeringsbank SVB van de persoonsgebonden budgetten.

''Daardoor zijn veel mensen de afgelopen maanden serieus in de problemen gekomen. Het kabinet heeft niet goed gekeken of de uitvoering wel kon, het kabinet was laat op de hoogte van de problemen en had geen goed beeld van de stand van zaken bij de SVB.''

De verantwoordelijk staatssecretarissen Martin van Rijn (Volksgezondheid) en Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) hebben de Kamer in het al geplande debat woensdagavond ''echt iets uit te leggen'', aldus Koolmees.

Ook GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver stelt dat de problemen van mensen ''door het kabinetsbeleid alleen maar zijn toegenomen''. Klaver: ''Kijk naar de problemen rond het persoonsgebonden budget, de negatieve gevolgen van Asschers flexwet en het uitblijven van banen voor mensen met een arbeidshandicap. Het kabinet lijkt te denken: zolang wij niet in de politieke problemen komen, gaat het wel goed met Nederland.''

Klaver noemt het ''een grote vergissing'' om geld dat vrijkomt door meevallers en de aantrekkende economie, te spenderen aan het leger en aan belastingverlaging. De overheid moet in zijn ogen juist ''de zorg verbeteren, de sluimerende privatisering van het onderwijs een halt toeroepen en investeren in duurzame energie''.