Nieuwe Europese wetsvoorstellen moeten vooraf beter worden getest op hun effectiviteit. 

Een speciaal bestuur krijgt die taak toegewezen, zo staat in de dinsdag gepresenteerde plannen voor betere Europese regelgeving van vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie. Hierdoor moet de kwaliteit van nieuwe Europese wetten verbeteren en moet de effectiviteit omhoog.

Behalve het "effectbeoordelingsbestuur" komt er een platform met verscheidene belangengroepen zoals vakbonden, werkgeversorganisaties en ngo's.

Dit platform moet met name kijken naar wat de uitwerking en de gevolgen zijn van huidige EU-wetten voor het midden- en kleinbedrijf en met eventuele aanpassingen komen. Timmermans benadrukte dat politici de besluiten zullen blijven nemen, maar het gaat erom dat zij zo goed mogelijk geïnformeerd zijn.

De Europese Commissie, ook wel het dagelijks bestuur van de EU genoemd, wil ook dat de andere EU-instellingen (het Europees Parlement en de EU-lidstaten) kritischer zijn over hun werk en meer kostenbatenanalyses maken voordat amendementen worden ingediend.

Onuitvoerbare regels

Brussel reageert met de voorstellen op klachten van burgers en bedrijven die vinden dat Brussel onbegrijpelijke, soms onnodige of onuitvoerbare regels voorschrijft. Met de voorstellen voor betere regelgeving wil de commissie hun vertrouwen ''in het vermogen van de EU om met kwalitatieve regelgeving te komen'' weer terugwinnen. ''Dit draait niet om het herinrichten van onze keuken. Het gaat om de kwaliteit van het eten dat er uit de keuken komt'', zei Timmermans.

Het tegen het licht houden van Europese regelgeving kan op veel instemming rekenen. ''In dor hout moet je snijden'', stelt PvdA'er Agnes Jongerius.''We moeten oppassen dat belangrijke verworvenheden op het gebied van sociale rechten, volksgezondheid, milieu en consumentenbelangen, louter en alleen om economische belangen, op de helling gaan", waarschuwt Jongerius.

GroenLinks-politicus Bas Eickhout verwijt Timmermans ''de Europese politiek te reduceren tot een rekensom''. Hij vreest voor meer technocratie dan politiek.