De PvdA roept het kabinet op ''iets meer ruimte te bieden'' om snel goede cao's voor ambtenaren mogelijk te maken.

PvdA-leider Diederik Samsom wijst er dinsdag op dat de nullijn niet voor niets van tafel is gegaan. Hoeveel de ambtenaren wat hem betreft erbij kunnen krijgen, zegt hij niet.

''We hebben vorig jaar gevochten om de nullijn van tafel te krijgen, samen met andere partijen. Daar ben ik heel tevreden over. Maar dat heeft natuurlijk pas waarde zodra een politieagent daar wat van terugziet, of de rijksambtenaar of de militair of onderwijzer, zegt Samsom.

De onderhandelingen over nieuwe cao's voor de rijksambtenaren en voor de politie zitten muurvast. De vakbonden bereiden acties voor.

Samsom zegt die onrust te begrijpen. ''Het zijn mensen die in de frontlinie belangrijk werk doen en jarenlang geen loonsverhoging kregen.'' 

Video: Reactie Diederik Samsom

Coalitiegenoot VVD vindt het vooral belangrijk dat de betrokkenen zo snel mogelijk weer aan de onderhandelingstafel gaan zitten. VVD-Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé kan zich voorstellen dat het frustrerend is dat er geen schot in zit ''maar dat kan alleen veranderen als men weer gaat praten.''

Onder welke voorwaarden dat moet gebeuren, is volgens haar aan de bonden en ministers

Harde acties

Patrick Fey, voorzitter van CNV Overheid, laat aan NU.nl weten dat de tijd van praten nu echt voorbij is. "Na een periode van vier jaar op de nullijn, willen we nu een eerlijke loonsverhoging", zegt Fey.

Vakcentrales FNV en CNV eisen een loonsverhoging van 3 procent voor dit jaar, de werkgever wil vooralsnog niet verder gaan dan 1 procent verspreid over twee jaar.

Dat is voor de bonden reden voor acties. Fey: "De tijd van zachte acties zijn voorbij, we gaan nu over op harde acties." Onder meer het gevangenispersoneel en douaneambtenaren leggen het werk gedeeltelijk neer. De arbeidsinspectie is voornemens om geen boetes uit te delen bij het opsporen van overtredingen.

FNV Overheid-bestuurder Marco Ouwehand wil ook dat er gekeken wordt naar de jaren dat er geen loonsverhoging is betaald. "We willen een tegoemtkoming, dat moet een serieus gebaar zijn", zegt Ouwehand, zonder een percentage te noemen.

Tot slot moeten de flexibele arbeidskrachten bij de rijksoverheid onder de cao vallen. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeeft afspraken gemaakt om de positie van flexkrachten te verbeteren. "Die moet zijn collega Blok nu gaan uitvoeren", aldus Ouwehand.

Rotterdam

FNV Overheid meldde eerder al dat de eerste acties op 26 mei plaatsvinden, ambtenaren van verschillende rijksdiensten in Rotterdam leggen dan het werk neer.

Verder zullen er in mei op diverse plekken werkonderbrekingen en stiptheidsacties plaatsvinden. In juni wordt er bij douane op Schiphol en in de haven van Rotterdam actie gevoerd.