Een Nederlandse universiteitsbul of hbo-diploma is binnenkort automatisch geldig in België en Luxemburg. De drie Benelux-landen erkennen elkaars diploma's in het hoger onderwijs dan zonder verdere procedures.

Minister van Onderwijs Jet Bussemaker en haar collega’s uit België en Luxemburg hebben dit besluit maandag in Brussel officieel goedgekeurd. De afspraak moet nog worden omgezet in nationale wetten.

Het kan nu tot vier maanden duren en een paar honderd euro kosten om je diploma in een ander Benelux-land erkend te krijgen, wat het lastig maakt om over de grens te gaan werken of verder te studeren.

Het besluit moet er ook toe leiden dat grensoverschrijdende stages eenvoudiger worden.

Europese primeur

''Dit besluit, een primeur in Europa, is een hele grote stap voor werknemers en studenten’’, zei Bussemaker. Het is de bedoeling dat de automatische erkenning in de toekomst voor alle EU-landen gaat gelden. ''Maar dat is niet eenvoudig, omdat het om vertrouwen gaat. Het is voor Nederland van het allergrootste belang dat de kwaliteit van een diploma niet ter discussie staat.’’

De drie landen willen eerst het gesprek aangaan met de buurlanden over wederzijdse diploma-erkenning. Duitsland als geheel lijkt Bussemaker nog een stap te ver, maar ze denkt bijvoorbeeld aan een akkoord met de aan Nederland grenzende deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen.

De Nederlandse Vereniging van Universiteiten is verheugd. De koepelorganisatie spreekt van een mijlpaal voor de mobiliteit van studenten en afgestudeerden in de Benelux.