De grootste problemen met de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) zijn volgens staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) voorbij. 

Ruim 94 procent van de zorgverleners die hun gewerkte uren correct declareren, krijgen binnen vijf tot tien dagen uitbetaald.

Dat heeft Van Rijn maandag geschreven aan de Tweede Kamer, die hem tot 15 mei de tijd had gegeven het systeem op orde te krijgen.

Sinds 1 januari regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de uitbetaling van het pgb, waarmee mensen zelf hun zorg regelen. Sindsdien regent het klachten van zorgverleners die niet of te laat hun geld krijgen.

Volgens de staatssecretaris, die maatregelen nam om de problemen aan te pakken, zijn de toegezegde resultaten behaald. Omdat nog niet alles goed gaat, blijft het team bestaan dat in zo'n geval spoedbetalingen kan doen.

Opnieuw verantwoorden

Volgens de staatssecretaris, die maatregelen nam om de problemen aan te pakken, zijn de toegezegde resultaten behaald. Omdat nog niet alles goed gaat, blijft het team bestaan dat in zo'n geval spoedbetalingen kan doen. Ondertussen wordt er volgens Van Rijn alles aan gedaan om te zorgen dat de resterende problemen worden opgelost.

''Ik baal ongelooflijk van de betalingsproblemen waar budgethouders en hun zorgverleners last van hebben gehad de afgelopen maanden en betreur de daarmee gepaard gaande overlast voor betrokkenen zeer. Het is goed dat de genomen maatregelen effect hebben. Daarmee is het werk allerminst klaar, maar het is wel een belangrijke stap'', aldus Van Rijn.

Hij moet zich woensdagavond opnieuw in de Tweede Kamer verantwoorden voor de uitbetalingsproblemen. Oppositiepartijen vroegen eind vorig jaar herhaaldelijk of de SVB de nieuwe taak wel aankon.

Regeling

Het kabinet kijkt naar een regeling om in bijzondere gevallen compensatie te geven voor de schade die is geleden door te late betalingen. Maar eerst wil Van Rijn meer inzicht krijgen in de doelgroepen, de omvang daarvan en de aard van de geleden schade.

Oud-Tweede Kamerlid Andrée van Es en een topambtenaar, die samen de regie voeren op de uitvoering van het pgb-herstelplan, hebben de varianten van een mogelijke tegemoetkoming onderzocht en concluderen dat het het meest voor de hand ligt om iemands echte materiële schade te vergoeden. Daarbij moet dan wel een bepaald ''drempelbedrag'' gelden.

GroenLinks

GroenLinks blijft zorgen houden over de uitbetaling van het pgb. Tweede Kamerlid Linda Voortman van die oppositiepartij is ''nog alles behalve overtuigd door de mooie woorden van staatssecretaris Van Rijn.''

''Nog steeds ontvang ik dagelijks mails met schrijnende verhalen. Mensen die dag in dag uit keihard werken, maar al maanden geen salaris ontvangen. Mensen die bovendien wel gewoon hun huur en andere rekeningen moeten betalen. Deze brief van de staatssecretaris heeft mijn zorgen nog niet weggenomen. Hij heeft woensdag nog heel wat uit te leggen'', aldus Voortman.

D66

Ook D66 heeft zijn twijfels over of de problemen zijn opgelost. "De staatssecretaris zegt dat 94 procent van de declaraties binnen vijf tot tien werkdagen worden betaald. Dat klinkt goed, maar dan wordt grofweg 10.000 keer per maand niet het geld overgemaakt dat nodig is voor zorgverlening", aldus Tweede Kamerlid Pia Dijkstra in een schriftelijke reactie.

"Daarnaast blijft het onduidelijk of de problemen nu structureel zijn opgelost. Omdat de staatssecretaris hier onduidelijk over is, wil D66 woensdag in het debat met de staatssecretaris hier eerst opheldering over.”

Renske Leijten van de SP meent dat de kwestie nog lang niet de wereld uit is. ''Het is lef hebben: cijfers presenteren op basis van steekproeven en dan zeggen probleem opgelost. Van Rijn blijft rommelen met pgb-drama'', schrijft het SP-Kamerlid op Twitter.

Per Saldo

Belangenvereniging Per Saldo ziet vooruitgang in de betaling van pgb's, maar vindt dat er nog te veel spoedmeldingen binnenkomen. ''Te veel budgethouders hebben nog te maken met uitbetalingsproblemen'', zo reageert Per Saldo. Van Rijn schetst volgens Per Saldo een ''te rooskleurig beeld''. Als voorbeeld geeft de belangenvereniging dat er maandag nog 76 spoedklachten zijn binnengekomen van mensen die op hun geld zitten te wachten.

Ook bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB), die sinds 1 januari verantwoordelijk is voor de uitbetaling van de budgetten, ziet Per Saldo vooruitgang. Vooral de bereikbaarheid is verbeterd en de bereidwilligheid om mee te werken aan oplossingen is beter geworden. Maar de organisatie vindt dat de SVB nog meer initiatief kan nemen.

Per Saldo wil met de SVB, het ministerie, de gemeenten en de zorgverzekeraars om de tafel om een eenvoudiger systeem te bedenken.