Er komen meer docenten bij in het hoger onderwijs. Volgens minister Jet Bussemaker (Onderwijs) gaat het om "fundamentele aantallen."

Dat zei de minister zondag in televisieprogramma Buitenhof.

Precieze aantallen maakt ze binnenkort bekend bij de presentatie van haar 'strategische agenda', waarin de hoofdlijnen staan voor het hoger onderwijs de komende vier jaar.

''Er kunnen heel veel meer docenten bijkomen. Dan heb ik het niet over tientallen of honderdtallen, maar dan heb ik het echt over fundamentele aantallen'', aldus de bewindsvrouw.

De extra docenten zijn nodig omdat het aantal studenten de afgelopen jaren flink is toegenomen.

Het budget om extra docenten aan te nemen kwam vrij nadat vorig jaar de basisbeurs voor studenten werd afgeschaft. De invoering van het leenstelsel voor aankomende studenten moet het kabinet jaarlijks 1 miljard euro opleveren.

De minister zei eerder al dat met het extra geld nieuwe docenten konden worden aangenomen.

Idealisme

Met de komst van meer docenten moet het hoger onderwijs kleinschaliger worden en wordt er meer contact mogelijk tussen docenten en studenten. Ook moet  ''er iets meer idealisme in het onderwijs''  komen.

Bussemaker wil ook af van het ''rendementsdenken'' als dat inhoudt dat de universiteit een leerfabriek is waar je zoveel mogelijk studenten zo snel mogelijk doorjaagt en van een diploma voorziet. ''Ik vind dat daar een eind aan gemaakt moet worden.'' Ze is voorstander van ''iets meer bildung, betrokkenheid en burgerschap'' in het hoger onderwijs.

Volgens haar is ''het idealisme'' in het hoger onderwijs enigszins op de achtergrond geraakt. Bussemaker lijkt het een goed idee als studenten tijdens hun opleiding wat meer in aanraking komen met ''de maatschappelijke werkelijkheid''. 

Stage

De minister vindt het in dit kader ook ''echt zonde'' dat op universiteiten bijna geen stage wordt gelopen. Het lijkt haar een goed plan als bijvoorbeeld studenten commerciële economie of toekomstige bankiers stage zouden gaan lopen bij de schuldhulpverlening of bij deurwaarders.

De afgelopen maanden trok een golf van protest door Nederlandse universiteiten en bezetten studenten in Amsterdam gebouwen van de UvA. Ze pleitten onder meer voor het de afschaffing van het rendementsdenken en het behoud van kleinschalige opleidingen.