Een fonds van 7,5 miljoen euro moet er voor zorgen dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland beschermd wordt.

Daarvoor pleit VNL-Kamerlid Joram van Klaveren.

Volgens hem staat de vrijheid van meningsuiting onder druk, onder andere vanwege hoge beveiligingskosten en juridische gevolgen.

Deze kosten zouden door dit zogeheten Vrijheidsfonds kunnen worden betaald, waardoor initiatieven moeten kunnen doorgaan. 

Volgens Van Klaveren zijn er diverse voorbeelden van kunstenaars en journalisten die vanwege hoge beveiligingskosten gedwongen werden te stoppen met hun initiatieven. 

Dreigingen

Hij noemt daarbij onder andere kunstenares Sooreh Hera en cartoonist Gregorius Nekschot. Ook oud-politica Ayaan Hirsi Ali en columnist Afshin Ellian hadden volgens hem door een dergelijk fonds geholpen kunnen worden toen zij werden bedreigd.

"Een aantal kunstenaars en journalisten hebben aangegeven dat ze niet genoeg geld hadden om de beveiliging te betalen of dat er gedreigd werd met juridische stappen", aldus Van Klaveren. 

"Daardoor zwichten ze voor dreiging, terwijl we in het westen juist staan voor de vrijheid."

Kernwaarden

Van Klaveren erkent dat het fonds ook moet gelden voor pro-islamitische uitingen, maar dat het niet de bedoeling is dat radicale islamitische prekers een greep uit de kas van dit fonds doen.

Mensen die een beroep doen op het fonds moeten "de Westerse kernwaarden onderschrijven", aldus de VNL'er. Een commissie die valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap moet dit gaan toetsen.

"Als iemand iets roept over ongelovige mensen worden geen fatwa's uitgeroepen. Gelukkig niet, zou ik zeggen", stelt Van Klaveren. "Maar in theorie geldt het fonds wel voor iedereen, dus ook voor mensen vanuit islamitische hoek."

Volgens hem ligt de grens bij oproepen tot geweld. De 7,5 miljoen moet wat hem betreft worden bekostigd door het emancipatiebudget te halveren.