Diverse partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet in actie komt om een dreigende burgeroorlog in Burundi te voorkomen. 

Dat blijkt uit een rondgang door NU.nl.

Onder andere CDA, PvdA en D66 stellen voor om druk uit te oefenen om de verkiezingen in het land uit te stellen en te dreigen de financiële hulp aan het land stop te zetten als de zittende president Pierre Nkurunziza de rust in het land niet herstelt.

In het Afrikaanse land is het al een tijd onrustig doordat Nkurunziza zeer tegen de wens van een groot deel van het volk een nieuwe termijn door wil als president.

De president vindt echter dat hij grondwettelijk het recht heeft om zich opnieuw verkiesbaar te stellen. Volgens zijn tegenstanders heeft hij er echter al de maximale twee termijnen op zitten.

Nkurunziza brengt hier tegenin dat hij de eerste keer niet door het volk was gekozen, maar door het parlement.

Druk

Volgens CDA-Kamerlid Agnes Mulder schendt hij daarmee echter wel degelijk de afspraken. "Wij kunnen als partnerland (Nederland helpt fragiele landen om de armoede te bestrijden, red.) druk uitoefenen om de verkiezingen uit te stellen. Dit moet voorkomen dat het geweld verder oploopt. Je ziet nu al vluchtelingenstromen op gang komen", aldus Mulder. 

Zeker negentien doden vielen er al bij protesten tegen de president. Inmiddels heeft zich een tegenkandidaat gemeld: de belangrijkste oppositieleider Agathon Rwasa.

Volgens hem is het echter wel van belang dat de parlementsverkiezingen van mei en de presidentsverkiezingen van juni worden uitgesteld om vredige verkiezingen mogelijk te maken.

Onder andere D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma en PvdA-Kamerlid Roelof van Laar delen de zorgen van Mulder.

"Ik heb grote zorgen over het oplaaiend verkiezingsgeweld en de onderliggende etnische spanningen. Om verdere escalatie te voorkomen zou het goed zijn als Burundi de verkiezingen uitstelt", vindt Sjoerdsma.

"Minister Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking, red.) zou serieus moeten overwegen de financiële steun aan de verkiezingen en het politie-apparaat te bevriezen."

Vertrekken

Ook Van Laar vindt dat Nkurunziza de rust moet herstellen en anders moet vertrekken. "Als hij niet kan zorgen voor open en eerlijke verkiezingen dan moet hij weg", aldus de PvdA'er, die daarbij het opschorten van de financiële hulp als drukmiddel niet uitsluit.

VVD-Kamerlid Joost Taverne noemt het juist een hoopvol signaal dat de bevolking in opstand durft te komen tegen de president. Ook vindt hij het positief dat het leger vooralsnog een neutrale positie inneemt.

Hij wil afwachten hoe het kabinet op de onrusten reageert, maar noemt het in eerste instantie wel een Burundese aangelegenheid en in de tweede plaats van de Afrikaanse Unie.

Wel maakt hij zich zorgen over de 50.000 vluchtelingen die op de vlucht zijn geslagen richting onder meer Rwanda en Tanzania.

Burgeroorlog

In Burundi was het sinds 2005 relatief rustig. In dat jaar kwam er een einde aan een jarenlange burgeroorlog tussen hutu's en tutsi's die honderdduizenden het leven kostte.

De Kamerleden dringen aan op snelle actie van het kabinet. Binnenkort zal er ook in de Kamer over de situatie in Burundi worden gesproken.