De advocaat van zes illegalen die noodopvang eisten, heeft deze zaak maandag voor de Raad van State ingetrokken. Dat betekent dat deze bestuursrechter geen uitspraak zal doen over deze kwestie.

De cliënten van advocaat Pim Fischer hebben inmiddels opvang gekregen van de gemeente Amsterdam naar aanleiding van een uitspraak die de rechtbank in Amsterdam vrijdag deed.

Er is voor hen nu geen belang meer om bij de Raad van State de procedure door te zetten, lichtte Fischer toe.

Over de opvang van illegalen, zoals uitgeprocedeerde asielzoekers, is veel te doen. De regeringscoalitie van VVD en PvdA sloot onlangs moeizaam een politiek akkoord erover.

Kern daarvan is dat er voor deze vreemdelingen opvang komt in vijf grote gemeenten en in Ter Apel. Deze opvang, die de voorfase wordt genoemd, is tijdelijk. Andere gemeenten zouden hun noodopvang voor deze groep moeten sluiten. Het kabinet gaat deze afspraken nog verder uitwerken met de gemeenten.

Meer duidelijkheid

Fischer hoopte tijdens de zitting meer duidelijkheid te krijgen over de vraag wie er verantwoordelijk is voor de opvang: gemeenten of de staatssecretaris van Justitie. Maar de landsadvocaat liet dat maandag open en verwees naar het komende overleg.

Als de verantwoordelijkheid helder is, maakt dat ook duidelijk welke bestuursrechter is aan te spreken: de Raad van State of de Centrale Raad van Beroep. Die laatste raad gaat over gemeenten. Fischer vond het buitengewoon teleurstellend dat er geen duidelijkheid over kwam. ''Het kabinet heeft moeite met begrijpend lezen en met de staatsinrichting.''