Voor het eerst krijgt Noord-Brabant een dagelijks bestuur zonder het CDA erin. VVD, SP, D66 en PvdA vormen een 'liberaal-sociale' coalitie.

Ze maakten vrijdagavond de namen bekend van de kandidaat-gedeputeerden. Hun bestuursakkoord presenteren ze dinsdag.

De christendemocraten belanden dus in de oppositie. Die rol zijn ze niet gewend: zowel het CDA als voorloper KVP hebben zolang de partij bestaat altijd deel uitgemaakt van Gedeputeerde Staten in Brabant.

In eerste instantie zag het ernaar uit dat de zittende coalitie van CDA, VVD en SP de komende vier jaar door zou gaan. De onderhandelingen klapten echter door onenigheid over de aanleg van het laatste stuk van de rondweg Eindhoven, de zogenoemde 'Ruit'.

Ingeruild

Voor de SP was het bouwen van een snelweg door het groene Dommeldal onacceptabel, het CDA was juist groot voorstander.

Vervolgens werd de SP bij de onderhandelingen 'ingeruild' voor D66, maar uiteindelijk was het dus het CDA dat buiten de boot viel.