Jongeren die na de praktijkschool of het speciaal onderwijs aan het werk willen, kunnen zich voortaan direct bij het UWV melden om te horen of ze in aanmerking komen voor een zogeheten garantiebaan.

Dat maakt staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) vrijdag bekend.

Tot nu toe moesten de gemeenten daarvoor een verzoek indienen bij het UWV, maar dat kan volgens Klijnsma sneller en beter.

De financiering van de beoordeling of jongeren met een beperking in aanmerking komen voor een van de 125.000 extra banen waarvoor bedrijfsleven en overheid de komende jaren moeten gaan zorgen, gebeurt daarom nu centraal.

Gemeenten moeten geld dat al was overgemaakt voor dit werk terugboeken. Het gaat om een bedrag van 18 miljoen euro.

Volgens de bewindsvrouw is het van belang dat mensen met een beperking ''sneller in beeld komen'' en dat het zogeheten doelgroepenregister zo snel mogelijk wordt aangevuld met mensen van wie is vastgesteld dat zij niet het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Belangstelling voor deze garantiebanen is er zeker, meent Klijnsma die wijst op de meer dan driehonderdduizend mensen die er nu voor staan geregistreerd.