Rechters in Nederland hebben stevige kritiek op een wetsvoorstel voor bestuurlijke antiterrorismemaatregelen van het kabinet. 

De rechters, verenigd in de Raad voor de rechtspraak, vinden het ''zeer ongewenst'' dat het de bedoeling lijkt bijzonder ingrijpende maatregelen te kunnen opleggen, zonder eerst de betrokkene hierover te ondervragen.

''De maatregelen zijn onder bepaalde omstandigheden soms zo ingrijpend, dat ze naast een preventief ook een straffend karakter kunnen krijgen'', schrijft de raad in een advies over het wetsvoorstel. De wet is bedoeld om de nationale veiligheid te beschermen en te voorkomen dat mensen meedoen of (financiële) ondersteuning bieden aan terroristische activiteiten.

Het wetsvoorstel geeft bestuursorganen de bevoegdheid tot het intrekken of weigeren van subsidies, vergunningen en ontheffingen.