Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil de opzegging van het socialeverzekeringsverdrag met Marokko opschorten. 

Hij verwacht binnen enkele weken met een akkoord te komen met de Marokkanen over de aanpassingen van het verdrag.

Dat schrijft hij woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Asscher bevond zich maanden in een impasse met de Marokkaanse regering over de aanpassing van uitkeringen van mensen die naar Marokko gaan.

Asscher: "Na een lange impasse zit er nu eindelijk schot in de zaak. Ik denk dat we een belangrijke horde hebben genomen om het verdrag aan te passen aan deze tijd. We kennen een lange vriendschapsband van 400 jaar met Marokko, het heeft mijn voorkeur het verdrag in overleg te wijzigen in plaats op te zeggen." 

Aanpassen

De minister van Sociale Zaken wil de hoogte van de uitkeringen aanpassen aan het levenspeil in Marokko. Dat betekent dat uitkeringen flink lager uitpakken. Maar volgens de rechter is dat strijdig met het verdrag met het Noord-Afrikaanse land.

Marokko vindt dat Marokkanen die in Nederland gewerkt hebben en daar premie hebben betaald, recht hebben op dezelfde uitkering als Nederlanders die evenveel premie hebben betaald.

Marokko wilde dan ook niet meewerken aan een wijziging van het verdrag, dat stamt uit 1970. Juridisch gezien staan de Marokkanen ook in hun recht.

Opzeggen

Vandaar dat Asscher dreigde het verdrag eenzijdig op te zeggen, waarna de Marokkaanse regering dreigde niet langer mee te werken bij de uitzetting en berechting van uitgeprocedeerde asielzoekers en criminele immigranten.

De partijen zijn ondanks de harde woorden over en weer nu toch nader tot elkaar gekomen. Asscher vraagt de Tweede Kamer de behandeling van het wetsvoorstel, dat het mogelijk moet maken het verdrag op te zeggen, op te schorten.

Waar het verdrag precies wordt aangepast is overigens nog niet duidelijk. Daar wordt nog met de Marokkaanse autoriteiten over onderhandeld.

De Marokkanen hebben wel beloofd de samenwerking met de Nederlandse autoriteiten op het terrein van gedwongen terugkeer per direct te hervatten.