Veel scholen in het voortgezet onderwijs moeten er nog hard aan trekken om hun rekenlessen te verbeteren. Dat is nodig omdat veel leerlingen vorig jaar matig scoorden op de nieuwe rekentoets.

Nu telt dat cijfer nog niet mee voor het diploma, maar vanaf komend schooljaar wel.

Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft woensdag de resultaten van alle scholen over het schooljaar 2013-2014 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Daaruit blijkt dat tussen scholen enorme verschillen bestaan in de resultaten die hun leerlingen haalden voor de rekentoets. Ook tussen de schoolsoorten en leerwegen zijn forse verschillen.

Verschillen

Zo zijn er scholen waar slechts 25 procent van de leerlingen een voldoende (5,5) scoort, maar ook scholen waarbij 95 procent een voldoende scoort. Op een kwart van de scholen haalde minder dan de helft van de leerlingen een voldoende.

In november was al bekend dat de toets matig gemaakt was door de circa 188.000 leerlingen. Slechts zes van de tien leerlingen haalden een voldoende en het gemiddelde cijfer was een 5,9.

Dekker verwacht ''dat scholen en leerlingen harder hun best doen als ze weten dat de toets echt meetelt''. Datzelfde effect was volgens hem eerder te zien na de aanscherping van eindexameneisen. Scholen die nu slecht scoren, krijgen hulp bij de verbetering van hun rekenlessen.

Weerstand

In de Tweede Kamer was felle weerstand tegen de rekentoets, maar de coalitiefracties van VVD/PvdA en de PVV stonden erachter. Volgens de oppositie bestond er ook in onderwijsland zelf veel verzet tegen de toets.

D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen vreest dat tienduizenden leerlingen zakken voor de rekentoets en daardoor geen diploma halen. ''Dat is slecht voor hun toekomst en volstrekt onnodig. Het resultaat van de rekentoetsen ziet er overigens geflatteerd uit door de vwo-leerlingen en de gymnasia. Op vmbo en havo wordt het een slagveld.'' D66 wil af van de toets, maar wil wel het rekenonderwijs verbeteren.

Scholen kregen de afgelopen jaren al miljoenen euro extra om het rekenen op te krikken.