De PvdA wil dat de bevoorrechte positie van oud-Kamerleden in hun functie als lobbyist  wordt beperkt. Oud-parlementariërs mogen bijvoorbeeld in het restaurant komen dat alleen toegankelijk is voor leden van de Tweede Kamer.

Daar moet verandering in komen, meent PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester.

Zij kwam woensdag samen met collega Astrid Oosenbrug met een eerste voorstel om het lobbyen "open en eerlijker" te maken. Er zijn volgens haar in ons land te weinig regels voor het beïnvloeden van politieke besluitvorming.

De PvdA wil lobbyen transparanter maken door een drietal voorstellen. Ten eerste moet elk groot beleidsonderwerp of wetsvoorstel een lobbyparagraaf krijgen. Hierin staat welke belangen door wie zijn ingebracht en wat ermee is gedaan.

Verder willen ze de agenda's van de top van ministeries openbaar maken. En ten slotte moet het lobbyistenregister worden uitgebreid.

De komende paar maanden kunnen mensen reageren op de voorstellen. Bouwmeester en Oosenbrug willen dan na de zomer een initiatiefnota indienen in de Tweede Kamer.