Nederland en Aruba hebben een akkoord gesloten dat een einde moet maken aan het conflict over begroting van het eiland. Er komt een nieuw onafhankelijk orgaan dat het toezicht gaat organiseren. 

Dat meldt Trouw dinsdag. De organisatie krijgt de naam College Aruba Financieel Toezicht en gaat per augustus van start, mits het eiland de begroting op orde heeft. 

Nederland weigerde vorig jaar om akkoord te gaan met de begroting van Aruba. Er waren toen onder meer zorgen over de sterk oplopende staatsschuld. 

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties liet vervolgens onderzoek doen naar de financiën van het eiland. Uit dat onderzoek zou zijn gebleken dat de begroting van het eiland ondermeer onvolledig was. 

Zeggenschap

Nederland besloot daarop de zeggenschap over de eigen begroting te beperken en verbood de gouverneur om zijn handtekening onder de begroting te zetten. Aruba verweet Nederland daarop bemoeizuchtig te handelen.

De Arubaanse premier ging zelfs in hongerstaking om dat verwijt kracht bij te zetten. Daardoor kwam de relatie tussen Nederland en Aruba verder onder druk te staan. 

Het nieuwe orgaan moet een oplossing bieden voor de problemen. Aruba is binnen het koninkrijk financieel zelfstandig.