Minister Jet Bussemaker van Onderwijs stopt maximaal 40 miljoen euro in het ROC Leiden. Dat heeft de bewindsvrouw vrijdag aan de Tweede Kamer laten weten.

De instelling kwam in grote problemen door dure nieuwbouw.

De onderwijsverplichtingen van het roc gaan niet zoals Bussemaker in februari nog meldde over naar het ID College. Daardoor zou er op korte termijn een te grote financiële druk op het ID College komen te staan, schrijft de bewindsvrouw.

Ze kiest er voor om het ROC Leiden voorlopig zelfstandig verder te laten gaan. Er zal daarna ''geleidelijk'' worden toegewerkt naar een gemeenschap van mbo-colleges, een nieuwe organisatievorm voor mbo's die Bussemaker vorig jaar heeft aangekondigd.

Ook de problemen rond de huisvesting zijn opgelost waardoor de lasten structureel fors lager worden. De financiële injectie is volgens de minister bedoeld als ''impuls in de kwaliteit van het onderwijs''. Het geld komt uit het budget bestemd voor het mbo. ''Daarmee draagt de sector de kosten zelf.''

Nieuwe voorzitter

De man die de vernieuwingen bij het roc vorm moet geven is Ricardo Winter. Hij treedt nog voor de zomer aan als voorzitter van het college van bestuur. Hij moet onder meer de onderwijskwaliteit weer snel op peil brengen. Winter is afkomstig van het ROC Amsterdam. Verder wil Bussemaker een nieuwe raad van toezicht.

Een commissie onder leiding van Pauline Meurs gaat onderzoeken hoe het mis kon gaan bij het ROC Leiden.