Niet alleen het Europees Parlement, ook de Europese Commissie in Brussel wil vluchtelingen beter over de Europese Unie verdelen. Alle EU-lidstaten zouden een deel moeten opvangen. 

Daarvoor zijn quota nodig, stelde commissievoorzitter Jean-Claude Juncker woensdag in het EU-parlement in Straatsburg.

''Wij moeten zorgen voor een verdeling over heel Europa. Dat moet gebeuren. We moeten solidair zijn'', aldus Juncker. Hij kondigde voor 13 mei een voorstel aan.

Voor de vaststelling van de quota moet onder meer naar de omvang van de economie van de lidstaten worden gekeken.

Op dit moment vangen maar een paar EU-landen de meeste asielzoekers op. Daarnaast hebben Italië en Griekenland grote problemen de asielaanvragen af te handelen. Volgens Europese afspraken is het land waar een vluchteling aankomt, verantwoordelijk.

Het pleidooi voor quota volgt op de jongste drama's met bootvluchtelingen in de Middellandse Zee, waarbij honderden slachtoffers vielen.

Video: Meer geld voor vluchtelingenstroom