Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer dinsdag unaniem ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van CDA en PvdA voor kredietunies.

Kredietunies zijn coöperatieve instellingen waarbinnen mkb-bedrijven geld in een pot stoppen. Sectorgenoten kunnen dan een lening uit die pot krijgen. Het moet een aanvulling zijn op kredietverlening door banken.

Het wetsvoorstel regelt de voorwaarden waarbinnen kredietunies in Nederland kunnen worden opgericht en kunnen opereren.

Juridische belemmeringen die er nu nog zijn worden weggenomen. Er is al wel een aantal kleinere kredietunies, zoals die voor binnenvaartschippers, of regionaal georganiseerde kredietunies als die van Amsterdam of Oost-Nederland.

Het CDA wil dat er binnen vijf jaar vijftig kredietunies zijn. ''Kredietunies mogen dan leningen verstrekken tot maximaal 250.000 euro. Dit geeft ondernemers ruimte om te groeien en creëren we meer werk in Nederland'', aldus CDA-Kamerlid Agnes Mulder, één van de indieners van het wetsvoorstel.

Haar mede-indiener Henk Nijboer (PvdA) zegt: ''Ondernemers ervaren veel problemen met banken om krediet te krijgen. Deze wet leidt ertoe dat ondernemers makkelijker krediet kunnen krijgen, zodat er meer investeringen en banen komen.''