De benoeming van burgemeesters en commissarissen van de koning wordt mogelijk uit de Grondwet gehaald. De Eerste Kamer stemde dinsdag voor een initiatiefwetsvoorstel van D66 hiertoe.

Overigens is het nog lang niet zeker of de benoeming (door de Kroon) echt uit de Grondwet gaat. Een grondwetswijziging kan pas worden doorgevoerd als er opnieuw landelijke verkiezingen zijn geweest en de Tweede en Eerste Kamer daarna met een tweederdemeerderheid akkoord gaan.

Tijdens het debat vorige week was er veel kritiek op en twijfel over het voorstel van D66-Tweede Kamerlid Gerard Schouw. Toch stemden 48 senatoren voor en 21 tegen. Onder de tegenstemmers waren CDA, ChristenUnie, SGP en negen senatoren van de PvdA.

Schouw is blij: ''Dit is een belangrijke stap en het is tijd dat die gezet wordt.'' In 2013 had de Tweede Kamer ook al ruim ingestemd, inclusief CDA. De ruime steun in de Eerste Kamer geeft de D66'er hoop dat in de beide Kamers in de toekomst ook voldoende voorstanders zijn.

Aanstelling

Het D66-voorstel regelt niet hóe de aanstelling van deze bestuurders eruit moet gaan zien. Als de benoeming alvast uit de Grondwet is gehaald, maakt dat volgens Schouw de weg vrij om een grondige discussie te voeren over de positie en aanstelling van de burgemeester.

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) zal het voortouw nemen in het debat over de wijze van benoemen.

Gekozen burgemeester

Sinds 2002 mag de gemeenteraad al wel bepalen wie de burgemeester wordt, maar daar zijn diverse varianten voor. D66 is voor de gekozen burgemeester. Volgens Schouw blijft dat zo, maar kan dit op verschillende manieren, door de gemeenteraad of door de kiezers.

''Het is goed om daarover te praten. Politieke partijen kunnen dat bij de verkiezingen duidelijk maken aan de kiezers en eventueel naar elkaar toegroeien'', aldus Schouw.

In 2005 sneuvelde een soortgelijk voorstel van D66 in de Senaat. Toen ging het al wel om de tweede lezing.

Toenmalig D66-minister Thom de Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing) trad daarna af, waarna een crisis tussen CDA-VVD-D66 maar net kon worden opgelost met het Paasakkoord.