Dat de MH17-memo over de vliegveiligheid in oost-Oekraïne pas na media-aandacht gedeeld is met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) is voor de Tweede Kamer reden om het kabinet op te roepen alle relevante informatie over de ramp pro-actief met de raad te delen.

Verschillende fracties in de Tweede Kamer roepen het kabinet donderdag in het Kamerdebat hiertoe op.

Eerder op de dag schreef minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) de Kamer dat het kabinet de memo pas met de OVV heeft gedeeld nadat de raad daar expliciet om vroeg.

In de memo doet een Nederlandse diplomate verslag van een bijeenkomst in Kiev, waar verschillende diplomaten drie dagen voor de MH17-ramp werden bijgepraat over de oorlog in oost-Oekraïne, de regio waar de MH17 is neergestort.

Hier werd onder andere meegedeeld dat er diezelfde dag een Antonov van 6,2 kilometer hoogte uit de lucht was geschoten door een zware luchtdoelraket. 

Het kabinet deelde de diplomatieke correspondentie op 18 januari met de onderzoekers. Anderhalve week eerder onthulde de NOS het bestaan van deze diplomatieke correspondentie die onder verschillende ministeries was verspreid.

Onbegrip

De Kamer begrijpt niet waarom het kabinet die informatie niet zelf met de OVV heeft gedeeld, omdat de onderzoekers niet van het bestaan van de memo hebben kunnen weten als de media er niet over hadden bericht.

VVD-Kamerlid Han ten Broeke merkte op dat de OVV wel moet weten waar het naar moet zoeken. Volgens GroenLinks-leider Bram van Ojik is hier sprake van een "klassiek geval van je weet niet wat je niet weet".

Volgens minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) is het niet aan het kabinet om te bepalen welke informatie relevant is voor het onderzoek. De OVV is een onafhankelijke partij die onafhankelijk onderzoek doet en als het kabinet informatie zou aanleveren, zou dat de onafhankelijkheid van het onderzoek volgens Koenders kunnen aantasten.

Wanneer de OVV vraagt om informatie, krijgt die het direct van het kabinet, zei Koenders. "Het bepalen van de relevantie is aan de OVV."

Maar volgens de Kamer gaat dat moeilijk als de OVV niet van het bestaan van dergelijke stukken weet heeft. Sjoerd Sjoerdsma (D66): "De OVV moet gedachte lezen om te weten welke relevante informatie er op het ministerie aanwezig is."

Pro-actief

De Kamer wil daarom dat het kabinet alle relevante informatie pro-actief gaat bundelen en zelf aanlevert. Het is vervolgens aan de OVV om te bepalen wat bruikbaar is voor de het onderzoek.

Minister Koenders toonde zich niet geheel afwijzend tegenover deze wens. "Als de OVV alles wil, krijgt het die gelijk." Van der Steur gaf aan met de OVV in gesprek te willen gaan om te kijken of de raad nog andere doucemten of informatie verlangd. Maar hij is geenszins van plan actief informatie aan de OVV te verstrekken, omdat het kabinet dan een selectie in relevantie van de documenten zou maken, en dat is juist de taak van de Onderzoeksraad.

Donderdagavond debatteert de Tweede Kamer met ministers Van der Steur en Koenders en Wilma Mansveld (Luchtvaart), over welke informatie het kabinet over de veiligheid in Oekraïne had en of de ramp, waar 196 Nederlanders bij omkwamen, voorkomen had kunnen worden.

Van der Steur sprak in het debat de hoop uit dat alle stoffelijke resten van de slachtoffers voor 1 juli zijn geïdentificeerd. Het identificatieteam krijgt er mensen bij om het proces te versnellen. De bergingsmissie heeft de afgelopen dagen opnieuw veel menselijke resten geborgen in het rampgebied.

Van der Steur hoopt dat de bergingsmissie de laatste twee Nederlanders kan identificeren.