De Tweede Kamer gaat waarschijnlijk woensdagochtend een hoorzitting houden over 'brood, bed en bad' voor uitgeprocedeerde vreemdelingen.

Er is in elk geval een meerderheid voor de bijeenkomst, aldus initiatiefnemer Joël Voordewind van de ChristenUnie.

Tijdens een dergelijke hoorzitting worden mensen met een bepaalde achtergrond gehoord, zodat Kamerleden weten hoe die over een bepaalde kwestie denken.

Voordewind wil in dit geval hulporganisaties en burgemeesters uitnodigen. Hij wil niet alleen de burgemeesters horen van de steden die moeten blijven opvangen, maar ook die van plaatsen waar dat straks niet meer mag. 

Gedacht wordt aan onder anderen vertegenwoordigers van Vluchtelingenwerk Nederland, Amnesty International, Protestantse Kerk Nederland (PKN) en aan de mensen van de Pauluskerk in Rotterdam. Verder hoopt de Kamer de burgemeesters van Amsterdam en/of Rotterdam te verwelkomen en die van Eindhoven, Arnhem, Nijmegen, Groningen en Leiden. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is welkom.

Steun

De hoorzitting wordt ook gesteund door de coalitiepartijen VVD en PvdA, die het vooralsnog omstreden akkoord over de opvang van illegalen sloten. Het akkoord houdt in dat er opvang blijft voor uitgeprocedeerde asielzoekers in vijf grote steden en in de terugkeerlocatie Ter Apel. Die steden zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. De andere gemeenten in Nederland die opvang bieden, moeten die gaan sluiten of worden anders gekort.

Een uitspraak van de Raad van State, die in mei wordt verwacht, kan daar wel invloed op hebben. Er is dan een zitting over de vraag of Nederland als land opvang moet bieden en of de uitspraak daarover van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) bindend is.

Kritiek

De coalitiepartijen zijn niet geschrokken van de storm van kritiek die is losgebarsten over het akkoord dat zij hebben gesloten over de opvang van illegalen en betitelen het als een eerste reflex, omdat er nog veel onduidelijkheid is over de afspraken en gevolgen.

Gemeenten en burgemeesters zijn nu zelf nog betrokken bij de opvang van illegalen en hebben tijd nodig hebben om na te denken over de gevolgen, zegt VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani. PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken zegt dat het doel van de gemeenten is dat mensen worden opgevangen. Dat gebeurt volgens het akkoord ook, maar op andere locaties.

Akkoord

Het kabinet wil dat illegalen straks bed, bad en brood krijgen in de vijf grote steden en ook nog steeds in Ter Apel. Iedereen wordt daar toegelaten. Maar als blijkt dat mensen wel kúnnen maar niet wíllen vertrekken uit Nederland, worden ze uit de opvang gezet.

''Geen opvang betekent geen perspectief in Nederland'', zegt Azmani. De liberaal gaat ervan uit dat de groep niet-willers op deze manier uiteindelijk zal vertrekken. Ook volgens Kuiken van de PvdA is het doel dat deze mensen tot het inzicht komen om weg te gaan. Opvang is humaan, maar je kunt iemand niet eeuwig blijven opvangen, vindt ze. Dat is naar haar mening voor die mensen zelf ook geen oplossing.

Als het kabinet er niet in slaagt om met gemeenten een nieuw bestuursakkoord te sluiten, blijft volgens de Kamerleden het oude akkoord uit 2007 gelden. Dat betekent: geen opvang voor mensen zonder verblijfsrecht.